Door Gea Hofstede op 16 november 2016

Eerlijker delen moet echt, de begroting 2017-2020

Onze PvdA fractie heeft bij de begroting van zich laten horen. Niet in agressieve strijdbare taal, maar meer de vinger wijzing naar het college waar ze het in onze ogen beter kunnen doen en een piepklein duimpje waar het financieel redelijk in elkaar zit. Het is dus geen visie op beleid maar op hoe er begroot word. Dat dit samenhangt met elkaar is natuurlijk wel evident. Zoals welke keuzes worden er gemaakt op heffingen van afvalstoffen en waarom zijn die gekoppeld aan de OZB? Of wat te
denken van de moties die zijn ingediend waar maar geen antwoord op komt? En als laatste het punt armoede bestrijding, onze gemeente heeft nog nauwelijks een goed beleid uitgestippeld om de extra gelden van rijkswege een goede bestemming te geven. Terwijl er genoeg kinderen in onze gemeente onder de armoede grens opgroeien en best een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Klik hier om de inbreng van de PvdA fractie inzake de begroting te lezen.

Gea Hofstede

Gea Hofstede

Wethouder Veel mensen hebben het goed: een mooi huis, gezond en een baan. Maar wat als het tegenzit? Als je dat zelf niet kunt regelen? Dan moet je kunnen terugvallen op de overheid. Voor goede huisvesting, ondersteuning in de huishouding goede schuldhulpverlening en armoedebeleid, daar wil ik mij sterk maken.

Meer over Gea Hofstede