Door Goos Hageman op 19 november 2017

PvdA kritisch op de begroting 2018-2021

Bij de behandeling van de meerjarenbegroting van de gemeente Rheden deze week heeft fractievoorzitter Gea Hofstede naast positieve ook een  aantal kritische geluiden laten horen aan het college.

De PvdA heeft zich de  afgelopen jaren sterk gemaakt voor onze inwoners met als doel dat  iedereen mee kan doen in ons mooie Rheden.

Daarvoor moet iedereen kunnen beschikken over voldoende inkomen,  scholing, betaald werk, passende woningen, een veilige woon- en leefomgeving, en dat daar de zorg, hulp en ondersteuning bij wordt geleverd die inwoners nodig hebben of waar zij echt behoefte aan hebben.

 

De PvdA heeft het college hierop aangesproken door te zeggen dat wij:

  • een voortvarende aanpak missen bij het  realiseren van de 10 toegezegde garantiebanen, hiervan zijn er tot nu toe slechts 2 gerealiseerd;
  • een concrete invulling missen bij de toegezegde  werk- en stageplekken voor jongeren;
  • zien dat 1200 kinderen hier in armoede opgroeien en wij zijn ontevreden over de manier waarop het college de extra gelden hiervoor, slechts ten dele inzet. Slechts 150 kinderen tot 15 jaar te voorzien van een kledingpakket. Het resterende geld verdwijnt nu in de algemene middelen en kan voor andere zaken worden ingezet! Dat vinden wij onverteerbaar!
  • ook zijn we niet tevreden met de verdeling van de lastenverzwaring door een hogere afvalstoffenheffing voor onze inwoners. Die treft onevenredig de inwoners met een inkomen die nu al de grootste moeite hebben om de maand rond te komen.  Inwoners met een eigen huis daarentegen zouden een verlaging van de OZB krijgen. De PvdA vindt dat  de gemeentelijke lasten eerlijker verdeeld kunnen worden over onze inwoners. De fractie diende daarvoor een amendement in om de lasten eerlijker te verdelen.

Daarnaast hebben we :

  • een motie ingediend om te onderzoeken of een Starterslening kan worden ingevoerd, zodat jonge koopstarters meer kans maken op een woning in Rheden. Dit omdat de slaagkans op een sociale huurwoning in Rheden alleen maar verder afneemt;
  • een motie Payrolling ingediend. Wij willen hiermee de continuïteit van de dienstverlening te borgen en het hoge aantal medewerkers dat nu via een payrollcontract werkt afbouwen. Een ander doel daarvan is dat ze dezelfde rechten moeten krijgen als hun collega’s in vaste dienst, en er voor een aantal van hen meer uitzicht komt op een vaste baan en meer zekerheid op inkomen.
  • Onze grote zorgen uitgesproken over het tekort van in totaal 10 miljoen euro in 3 jaar tijd. Dit betekent dat dit college de rekening en de te nemen nieuwe bezuinigingen doorschuift naar een volgend college en nieuwe gemeenteraad! De VVD-wethouder financiën er al kort na de raadsvergadering op zinspeelde om alvast na te denken hoe deze miljoenen bezuinigd konden worden op m.n. het sociale domein. Hoezo we stellen onze inwoners centraal, hoezo we verdelen de pijn solidair binnen de begroting, hoezo we blijven onze inwoners de zorg en ondersteuning bieden waar behoefte aan is of wat mensen nodig hebben? Onacceptabel voor de PvdA om bij dit soort tekorten alleen te kijken naar bezuinigingen die onze meest kwetsbare inwoners wederom zullen raken.

klik op deze link voor de volledige tekst: meerjarenbegroting inbreng pvda

Goos Hageman

Goos Hageman

Een leven lang een rood hart! Dat zit in je DNA. Ik ga voor solidariteit en eerlijk delen, maar ook voor mensen verheffen en in hun kracht zetten. Gelijke kansen op eerlijk werk en een fatsoenlijke zorg voor ieder. De burger als doel en niet als middel. En ik ben van verbinden. Samen kan het!

Meer over Goos Hageman