PvdA uit zorg over onrust Scalabor/Presikhaaf

Door Goos Hageman op 21 september 2018

PvdA zorg om onrust Presikhaaf/Scalabor
Vragen tijdens begrotingsbehandeling

De PvdA fractie in de Rhedense gemeenteraad maakt zich zorgen om de onrust bij Scalabor. Zij constateert een hoog ziekteverzuim bij de werknemers in de sociale werkvoorziening. Zie zijn onzeker over hun baan en voelen zich niet gehoord. Ook de doorstroming naar meer reguliere banen verloopt moeizaam. De fractie gaat tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad vragen stellen over de situatie.

Gesprek met werknemers

De fractie sprak met een aantal FNV leden die bij Presikhaaf/Scalabor actief zijn. Zij melden dat de continuïteit en de baanzekerheid nog steeds een probleem zijn. Mensen komen op werkplekken terecht die in het geheel niet voor hen bedoeld zijn. Specifieke vacatures worden soms vervuld door de verkeerde werknemers. En de doorstroming naar meer reguliere banen verloopt minder florissant dan men had verwacht. Dit alles heeft geleid tot een hoog ziekteverzuim. Op dit moment is die 15%. De fractie is van plan de vinger aan de pols te houden en op termijn opnieuw met de werknemers in gesprek te gaan.

Scalabor en Presikhaaf Bedrijven
Scalabor heeft per 1-1-2018 een deel van de activiteiten overgenomen van Presikhaaf Bedrijven. Daarin is een aantal gemeenten, waaronder Rheden, verenigd. Zij moesten een plek bieden als Sociale Werkvoorziening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Presikhaaf moet een beschutte werkplaats bieden aan deze mensen. Scalabor moet voor deze mensen passend werk zoeken bij reguliere werkgevers. De sociale werkvoorziening moet volgens de Participatiewet worden opgeheven. Doel van de overname is om een betere, kostenbesparende organisatie op te zetten. De PvdA fractie maakt zich zorgen en zal de ontwikkelingen bij Presikhaaf/Scalabor blijven volgen.

Goos Hageman

Goos Hageman

Een leven lang een rood hart! Dat zit in je DNA. Ik ga voor solidariteit en eerlijk delen, maar ook voor mensen verheffen en in hun kracht zetten. Gelijke kansen op eerlijk werk en een fatsoenlijke zorg voor ieder. De burger als doel en niet als middel. En ik ben van verbinden. Samen kan het!

Meer over Goos Hageman