26 november 2014

PvdA tegen Collegevoorstel Aanbesteding Welzijnsactiviteiten 2015.

Tijdens de raadsvergadering van 23 september jl. heeft de fractie van de Partij van de Arbeid „ nee”  gezegd tegen het collegevoorstel Aanbesteding voor Welzijnsactiviteiten 2015.

Niet omdat het niet belangrijk is. Integendeel, wij vinden het één van de belangrijkste aanbestedingen voor onze inwoners. Maar het college koerst nu bij de aanbesteding van welzijn op de “meest voordelige prijs”.

De PvdA streeft naar goede welzijnsvoorzieningen omdat we daarmee kunnen voorkomen dat mensen dan minder snel zware en dus duurdere zorg nodig zullen hebben. Er zal wat ons betreft nadrukkelijker gekeken moeten worden, en meegewogen, aan welk aanbod van welzijnsactiviteiten mensen nu echt behoefte hebben. Dat stelt eisen aan de kwaliteit van het aanbod, anders kan goedkoop wel eens duurkoop blijken te worden.

Alleen wanneer ook de kwaliteitscriteria duidelijk worden meegenomen bij de gunning kunnen we de vinger goed aan de pols houden en ingrijpen als mensen tussen de wal en het schip komen. En dan gaat het niet alleen om onze inwoners die gebruik maken van voorzieningen maar ook om de medewerkers van de instellingen die de diensten aanbieden en gaan uitvoeren. Omdat we van het college onvoldoende zekerheid kregen dat ook deze kwaliteitseisen voldoende zwaar zouden meewegen bij de beoordeling van de aanbieders hebben we “tegen” het voorstel gestemd.  De Partij van de Arbeid kiest voor kwaliteit in de zorg en als het nodig is dan mag dat wat meer kosten.

Marion Schoeman, fractielid.