25 februari 2016

PvdA blij met nieuwbouw zwembad Velp binnen bestaand budget

De inspanningen van de initiatiefgroep ” ik wil mijn tientje terug” en de fractie hebben succes gehad. De gemeenteraad heeft op 23 februari 2016 besloten dat de nieuwbouw van het zwembad Velp binnen het bestaande budget moet plaatsvinden.

De Partij van de Arbeid is groot voorstander van nieuwbouw van het zwembad in Velp Zuid. Een bad dat ten dienste staat van de gebruikers: de ruim 500 leden van de watersportvereniging PFC, het onderwijs van ROCA12, de sportschool, de ouderen en chronisch zieken, de zwemleskindertjes, de fysiotherapie en de mensen die gewoon lekker willen zwemmen.

De initiatiefgroep “behoud zwembad Velp” kreeg in 2015 dan ook veel bijval toen de Dumpel dreigde ten onder te gaan in een bedachte fusie met Arnhem. De raad besloot dat het bad in Velp-Zuid zou blijven.

Onlangs bleek dat het College van B&W van Rheden een nieuw plan aan de raad zou voorleggen. Dit hield in dat, ondanks eerdere afspraken, de gemeenteraad dinsdag 23 februari, moest besluiten tot een zwembad dat ruim €200.000 per jaar duurder zou worden dan de huidige Dumpel, en €400.000 per jaar duurder dan het plan dat werd aangeleverd door de verenigingen. Dat zou betekenen dat elke inwoner van Rheden elk jaar onnodig een tientje extra aan dit zwembad zou moeten betalen.

De initiatiefgroep ” ik wil mijn tientje terug” heeft via de pers en sociale media de raadsleden opgeroepen deze plannen niet te steunen. De PvdA heeft afgelopen vrijdag al laten weten deze actie van ganser harte te ondersteunen.

En het is succesvol geweest: gisteren besloot de raad dat het zwembad gerealiseerd moet worden binnen het huidige budget. Geen extra exploitatielasten die de zwembadbezoeker moet gaan betalen. Geen peperduur zwembadkaartje dus.

De PvdA is hier natuurlijk heel blij mee.

We hopen dat het College de burgerparticipatie nu ook daadwerkelijk een kans zal geven. Zeker D66 zullen we daarop aanspreken: de partij die claimt de burgerparticipatie in haar DNA te hebben. PFC en ROCA12 willen maar al te graag deelnemen in de exploitatie. Nu zijn ze alleen maar huurders, terwijl ze graag anders zouden willen. Voor het draagvlak én onze portemonnee natuurlijk het onderzoeken waard. De PvdA zal hen hierin blijven steunen. We houden u op de hoogte.

Heleen Denie, PvdA Rheden