26 november 2014

Partij van de Arbeid tegen onduidelijkheid College aanbod Persoonsgebonden Budget

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden is onduidelijk over het recht dat U als burgers heeft op een Persoonsgebonden Budget (PGB) of op Zorg in Natura. Met een PGB kiest u zelf hoe u zorg wilt ontvangen; U ontvangt daarvoor een bedrag. Zorg in natura is zorg die de zorgaanbieder voor u regelt. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) schrijft voor dat de gemeenteraad een plan vaststelt waarin ze aangeeft keuzevrijheid te bieden met betrekking tot de maatregelen voor maatschappelijke ondersteuning. In de Raadskeuzenota Decentralisaties Sociale Domein staat dat ‘Zorg in natura (in de vorm van een persoonsvolgend budget) gaat boven persoonsgebonden budget (PGB)’. Dat is niet alleen een wel heel minimale uitleg van de WMO maar ook strijdig met het door het College gehanteerde uitgangspunt dat het maatwerk biedt. Het PGB is de ultieme vorm van maatwerk. Het biedt de zorgvrager de mogelijkheid om langer de regie te houden over zijn of haar leven door zelf de zorgverlener uit te zoeken, die haar of hem kan helpen op de tijdstippen die zij of hij wenst.

De fractie van de Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat zorgvragers die voor een PGB kiezen deze dit ook kan krijgen zonder zich in allerlei bochten te moeten wringen. Zij heeft daar grote zorgen over en zal nauwlettend volgen hoe de verordening wordt uitgevoerd.

In de WMO zijn regelingen opgenomen om fraude tegen te gaan. Het College kan een PGB slechts weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan het door haar voorgestelde aanbod.

Gea Hofstede, fractie PvdA Rheden