25 juni 2015

Huldiging jubilarissen

De huldiging van 5 jubilarissen van de Partij van de Arbeid op 24 juni 2015 in het Parkhuis in De Steeg was bijna on-PvdA-s gezellig. Voor de sprekers was het aanleiding om heldendaden uit het verleden op te halen.

Ruud Overste had goede herinneringen aan wethouder Marti Bruil (50 jaar lid) die te maken kreeg met een moordende docent, Dini Bruil (50 jaar) die met gevaar voor eigen leven munitietreinen tegenhield en Hans de Beurs (50 jaar) die verborgen wapendepots opspoorde. Tom Couwenhoven herinnerde zich nog dat Ella Schadd (25 jaar) vrijwel eigenhandig 350 asylzoekers naar Rheden haalde. Hans Nabring (65 jaar), toe gesproken door Rick Palm, memoreerde dat zijn oma dreigde haar kerkelijke uitkering kwijt te raken, toen zijn vader SDAP-lid werd. De heer Verschuur (65 jaar) kon helaas niet aanwezig zijn.
Even dreigde de aanwezigen te vervallen in de typisch Sociaal Democratische neiging tot zelfkastijding, maar gelukkig greep Abdullah al snel in door de flessen wijn op tafel te zetten; een sociaal democraat lijm je met niets zo goed als met alcohol.
Tom Couwenhoven