25 november 2015

Het college kiest voor blik in plaats van investeren in het centrum van Velp

Tijdens de Raadsvergadering van 20 oktober heeft de Partij van de Arbeid tegen het gedeeltelijk afschaffen van betaald parkeren in Velp gestemd; een meerderheid van de Raad was voor. Op de Vlashofstraat en Wilhelminastraat blijft betaald parkeren gehandhaafd.

De PvdA is tegen omdat de maatregel niet leidt tot de gewenste omzetgroei voor de ondernemers, zo blijkt uit het uitgevoerde onderzoek en hij bovendien maximaal € 100 000 kost aan gederfde inkomsten. De Gemeente kan beter investeren in de sfeer van het winkelgebied. De Emmastraat is daar een goed voorbeeld van. Een bijkomend nadelig effect van de nieuwe regeling is dat er meer zoekverkeer komt (automobilisten op zoek naar een gratis parkeerplek), wat leidt tot een verslechtering van de verkeersveiligheid. En tot slot komen er nu verschillende parkeerregimes wat leidt tot onduidelijkheid.

Voor de PvdA staat investeren in werkgelegenheid en de lokale economie voorop. Wij willen dat het college voort maakt met het uitwerken van de economische visie zodat er geïnvesteerd wordt in echte banen in plaats van het weggeven van een cadeau zonder inhoud waar onze gemeente niet beter van wordt. De Partij van de Arbeid kiest voor echte oplossingen en heeft dus tegen dit voorstel gestemd.

Niels Booij, fractielid PvdA