17 mei 2015

Bed Bad en Brood

Enkele weken geleden kwam met steun van de Partij van de Arbeid, het bed-, bad- en broodakkoord tot stand. Fractie en bestuur van de PvdA Rheden kunnen het enthousiasme dat ook de PvdA wilde uitstralen voor deze regeling absoluut niet delen. Het akkoord biedt geen oplossing voor de uitgeprocedeerde asielzoekers, noch voor de gemeenten waar deze mensen verblijven.

Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen vaak niet terug naar hun land van herkomst: soms omdat de benodigde papieren ontbreken, soms omdat het land van herkomst niet duidelijk is, soms omdat het land van herkomst weigert hen terug te laten keren (China beschouwt je b.v. als landverrader als je bent gevlucht), soms omdat terugkeer gewoon niet lukt. Er is bij voorbeeld een uitgeprocedeerde asielzoeker die, mét hulp van de Dienst Terugkeer en Vertrek van de Immigratie en Naturalisatie Dienst al vier jaar vergeefs probeert terug te keren. Deze mensen zijn niet geholpen met enkele weken opvang, om daarna op straat gezet te worden. Onder de uitgeprocedeerden zijn veel kinderen. Voor hen is dit helemaal ongewenst. Er ontstaan schrijnende omstandigheden: Mensen die gaan zwerven en door het ontbreken van inkomsten heel kwetsbaar zijn: veroordeeld tot uitgebuit worden of criminaliteit.
Voor de gemeenten vormen rondzwervende mensen een probleem op het gebied van orde en veiligheid. De 40 grootste Nederlandse gemeenten hebben al aangegeven geen daklozen te willen en alleen al om die reden mensen te blijven opvangen. De regering verplichtte hen daartoe eerder bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en zij willen geen onderscheid maken tussen verschillende groepen daklozen.
Verder heeft Nederland al in 1963 het Europees Sociaal Handvest getekend, de leidraad voor de lidstaten van de Raad van Europa. Dit handvest waarborgt sociale rechten, waaronder ook de opvang van uitgeprocedeerden, zonder dat daar voorwaarden aan mogen worden verbonden.
Volgens het bestuur en de fractie van de PvdA, afdeling Rheden is het enige probleem dat nu is opgelost de onoverbrugbare controverse op het gebied van asielbeleid tussen VVD en PvdA. Het is geen oplossing voor welk ander humanitair probleem dan ook.
Wij sturen deze bezwaren aan de afdelingsleden en aan de top van de PvdA.
“Geen mens is illegaal”
Abdullah Demir, waarnemend voorzitter PvdA Rheden-Rozendaal