17 maart 2014

Open brief van Heleen Denie

Waarom zou ik gaan stemmen? Wat maakt het uit? Wat doet die gemeenteraad nu helemaal? Vragen die bij zoveel mensen leven dat de helft van de kiezers thuis blijft. Een op de drie stemmers weet niet waarop hij moet stemmen. En ik kan me dat heel goed voorstellen.

Voor mij reden te proberen u te overtuigen dat de gemeenteraad er wél toe doet. En om toe te lichten wat de PvdA afgelopen vier jaar met uw stem heeft gedaan.

Natuurlijk in de hoop dat u dat voldoende motiveert woensdag naar de stembus te gaan.

✔  Na de ondergang van Carion nam de PvdA het initiatief tot een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. De bijeenkomst voor de gedupeerden gaf daar alle aanleiding toe. Een bijeenkomst waar betrokkenen hun verhaal kwijt konden, informatie kregen en ervaringen met elkaar konden delen. Dat onderzoek kwam er en er volgde een reeks aanbevelingen en verbeteringen om deze ellende in de toekomst te vermijden.

✔  Toen wethouder Haverkamp de sluiting van het zwembad in Rheden aankondigde, heeft de PvdA zich vanaf dag één hier met kracht tegen verweerd, onder het motto “geen bloedbad, maar een zwembad”. De Rhedense bevolking verzette zich massaal en het zwembad blééf! Het Rhedens Dorpsbelang kreeg met een steun van tienduizend euro, waarvoor de PvdA het initiatief heeft genomen, de kans een stevige start maken. Het resultaat is bekend! Het felbegeerde, toen nog onbereikbare dorpshuis is inmiddels zelfs gerealiseerd.

✔  We hebben Dansatelier Velp en de directie van Helicon met elkaar in contact gebracht. Ze werden het eens. Het Dansatelier gaat een eigen ruimte bouwen op het terrein van Helicon. Dit was een ereschuld van de raad aan het Dansatelier dat met haar duizend leerlingen het pand aan de Rozendaalselaan moest verlaten voor de bouw van het huisartsencentrum.

✔  Daarna is het contact gelegd tussen het Dansatelier en onze wethouder cultuur die op zoek was naar een mogelijkheid Velp een podium te geven. Het Dansatelier, Helicon en de gemeente Rheden kwamen tot overeenstemming: er komt op het Heliconterrein een multifunctioneel gebouw, samen met Atelier Velp.

✔  Na enkele jaren vergeefs op het gemeentehuis aan de bel te hebben getrokken, lukte het om carnavalsvereniging de Bloâspiepkes in Velp-Zuid aan een eigen onderdak te helpen op Helicon. Een fantastische vereniging die zo veel betekent voor de wijk, ook buiten het carnavalsseizoen.

✔  Het zwembad in Velp-Zuid dreigde te verdwijnen en zou plaats moeten maken voor een groot en duur prestigieus bad op de grens van Arnhem en Rheden, samen met Arnhem. Een bad waar niemand op zat te wachten. Samen met het ROC, de zwemvereniging PFC en de sportschool Jagyba hebben we ons ingespannen het zwembad op die plek voor Velp te behouden. Dat is gelukt. En ettelijke miljoenen zijn bespaard!

✔  De PvdA diende diverse moties en amendementen in om het de mensen met een minimum inkomen wat makkelijker te maken. Een voorstel dat meer mensen recht zou geven op de Langdurigheidstoeslag, meer opties voor de Gelrepas, vrijstelling van gemeentelijke heffingen voor ZZP’ers met een minimum inkomen, steun aan de inloophuizen. En nu zullen we ons ervoor inzetten de € 820.000 die Rheden t/m 2017 van staatssecretaris Kleinsma heeft gekregen voor het bestrijden van armoede bij kinderen, voor armoedebestrijding in te zetten. Elk kind heeft recht op een warme maaltijd, een winterjas en een thuis waar verwarming en elektriciteit is. Tot nu toe heeft de coalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, ons daar niet in willen steunen.

✔   De gemeenteraad besloot in 2009 de subsidie aan peuterspeelzalen te stoppen. Het resultaat is dat er vijf jaar later nog vier van de zeventien peuterspeelzalen over zijn. Overleg met de besturen van de peuterspeelzalen leidde tot een PvdA motie in de raad die in elk geval deze peuterspeelzalen open wil houden tot er in 2016 een definitieve oplossing vanuit Den Haag komt. Ouders blij, kinderen blij. De motie heeft het gehaald en we hebben goede hoop dat de speelzalen kunnen overleven.

Dat was in vogelvlucht waar de PvdA zich de afgelopen vier jaar mee bezig heeft gehouden en waar ik me ook persoonlijk sterk voor heb gemaakt. Zaken die er toe doen voor de inwoners van deze gemeente. We hebben geprobeerd naar de signalen uit de samenleving te luisteren en daar werk van te maken.

Uitgangspunt was het DNA van de PvdA: opkomen voor de minima en toegankelijke voorzieningen voor iedereen. Als oppositiepartij was dat moeilijk, maar soms lukte het wel degelijk het verschil te maken.

De verkiezingen die nu komen, zijn de belangrijkste gemeenteraadsverkiezingen ooit. Belangrijk omdat nu ook de zorg, het jeugdbeleid en de mensen in de sociale werkvoorziening onder de vleugels van deze gemeente komen.

Willen we echt een sociale gemeente zijn? Kunnen we onze inwoners voldoende helpen met het geld dat den Haag ons geeft. De PvdA denkt van niet, simpel omdat het niet genoeg is.

Wij zien een gemeente die elk jaar miljoenen overhoudt terwijl Humanitas, de inloophuizen, de kerken, de voedselbank, maar ook ons eigen PvdA-ombudsteam, – wekelijks te vinden in de inloophuizen om u bij te kunnen staan -, met de handen in het haar zitten omdat ze de groeiende vraag niet aankunnen.

Kortom: de gemeenteraad doet er toe, en vooral: uw stem doet er toe.
Ik hoop dat u heb kunnen overtuigen op 19 maart uw stem uit te brengen,

 

Heleen Denie,
Raadslid PvdA Rheden