Prestatieafspraken Rheden met Vivare en HVR

Door Goos Hageman op 13 december 2018

Verduurzamen van sociale huurwoningen, delen daarvan levensloopgeschikt maken en huurschulden voorkomen en verminderen. Drie onderwerpen waarover gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en de huurdersvereniging Rheden prestatieafspraken hebben gemaakt. Vorige week ondertekende wethouder Gea Hofstede (PvdA) deze afspraken met Eric Angenent (Vivare) en Wim Jongejan (HVR). De prestatieafspraken gelden voor 2019 en passen in de huidige woonvisie van de gemeente. 

Betaalbaarheid:

Gea Hofstede: ‘Woningen moeten betaalbaar blijven. Daarom ben ik blij dat we ook voor het komende jaar weer afspraken konden maken over de streefhuur.’ Gea is ook blij met de afspraak over vroegtijdige signalering van betalingsachterstanden. Daarover wordt komend jaar een convenant afgesloten met Vivare.

Leefbaarheid

Voor de PvdA staat de leefbaarheid in wijken centraal. De gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met HVR en Vivare. De HVR maakt zich al jaren sterk voor verlichting van achterpaden. Een andere afspraak betreft het onderzoeken van de verhuiswensen van senioren die in ééngezinswoningen wonen. Wanneer senioren doorstromen naar een andere passende woning kunnen er weer jonge gezinnen in de eengezinswoningen komen.

Duurzaamheid

In het prestatieakkoord is afgesproken dat Vivare in 2019 door gaat met het verduurzamen van huurwoningen. Gea: ‘Dat is best een hele prestatie als je weet dat de budgetten beperkt zijn door de verhuurdersheffing’. In 2019 wordt de pilot met zonnepanelen in Renkum geëvalueerd. Vivare gaat daarop haar beleid ten aanzien van het aanbrengen van zonnepanelen op huurwoningen baseren. Gea zou graag zien dat de pilot ook in Rheden wordt uitgerold.

Nieuwe Woonvisie

De afspraken voor 2019 zijn gemaakt in relatie tot de huidige woonvisie. Komend jaar gaat de gemeente samen met HVR, Vivare en makelaars aan de slag met de woonvisie voor 2020 en de volgende jaren. Uiteraard wordt de politiek hier nauw bij betrokken. De PvdA denkt hier graag over mee zodat iedereen een passende woning heeft in het mooie Rheden.

Goos Hageman

Goos Hageman

Een leven lang een rood hart! Dat zit in je DNA. Ik ga voor solidariteit en eerlijk delen, maar ook voor mensen verheffen en in hun kracht zetten. Gelijke kansen op eerlijk werk en een fatsoenlijke zorg voor ieder. De burger als doel en niet als middel. En ik ben van verbinden. Samen kan het!

Meer over Goos Hageman