14 juli 2017

PvdA Rheden blij voor de huidige medewerkers van Presikhaaf Bedrijven

De PvdA Rheden is net als alle PvdA –afdelingen in de regio blij met de ontwikkelingen rond Presikhaaf Bedrijven.

Gisteren heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven unaniem besloten dat de huidige medewerkers van Presikhaaf aan de slag gaan in het werkbedrijf Arnhem.
Daarmee is geborgd dat mensen hun werkplek kunnen behouden. Veel onrust rond de toekomst van het werkbedrijf is hierdoor weggenomen en is blijvende samenwerking in de regio ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gegarandeerd.

Nadat in december vorig jaar bleek dat de onderhandelingen met stichting Goed Werkt op niets waren uitgelopen publiceerde de PvdA regio Arnhem al een gezamenlijke verklaring met daarin de oproep voor een constructieve en toekomstgerichte dialoog waarin de toekomst van mensen centraal staat.

Ook in Rheden leek het er op dat de gemeente een andere koers wilde varen, alles zelf wilde gaan doen, zonder het werkbedrijf Arnhem, waardoor onze inwoners mogelijk hun werkplek zouden kunnen verliezen. Dit deed de onrust bij onze inwoners, extra toenemen. De FNV en de medewerkers waren er dan ook alle avonden als er over hun toekomst en Presikhaaf Bedrijven in de raad werd gesproken en ze hebben dan ook goed gebruik gemaakt van inspreekrecht. Daar hebben wij veel waardering en bewondering voor gehad. De PvdA was dan ook blij dat het college uiteindelijk met een voorstel kwam om in ieder geval voor de huidige sw-medewerkers aan te sluiten bij het werkbedrijf Arnhem. Hiermee deed het college precies wat de PvdA graag wilde en altijd voor gepleit heeft. Hoewel een paar partijen door dit voorstel wat werden verrast werd het voorstel uiteindelijk unaniem gesteund door de raad van Rheden.
Het is goed dat het nu na een lange periode van onzekerheid in ieder geval voor de huidige medewerkers van Presikhaaf Bedrijven duidelijk is waar hun gezamenlijke toekomst ligt. De PvdA is blij dat er nu een hoop onzekerheid is weggenomen en dat continuïteit van hun werk verzekerd is. Deze duidelijkheid en rust verdienen ze.

Goed werk voor iedereen is en blijft ons uitgangspunt.
Maar daarmee zijn we er niet. Want er staan in onze regio nog veel te veel mensen langs de kant. Zonder perspectief. In onze verklaring van december vroegen wij daarom aandacht voor een inclusieve arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt waarop voor iedereen plaats is. Want iedereen verdient kansen op werk en nu de economie weer aantrekt en de werkeloosheid daalt is het een dure plicht ervoor te zorgen dat iedereen daarvan kan profiteren. Daarom staan wij als PvdA voor echte banen, geen werk met behoud van uitkering, geen draaideurconstructies die mensen uit de bijstand via tijdelijk werk weer in de bijstand helpen.

We zijn op dit belangrijke dossier in het belang van al die mensen nog lang niet klaar. De PvdA Rheden zal blijven toezien op de verdere ontwikkeling van werkbedrijf Arnhem. Maar er ook op toezien hoe Rheden voor al die andere mensen uit de Participatiewet in eigen beheer gaat zorgen voor talentontwikkeling, voldoende banen, nieuw beschut werk of andere leer- en werkplekken met uitzicht op betaald werk.
In de regio zullen wij als afdelingen bovendien blijven samenwerken en wij roepen gemeenten op om ook steeds de samenwerking te blijven zoeken. In Provinciale Staten kondigde fractieleider Peter Kerris bovendien op 28 juni aan dat de PvdA Gelderland in het najaar komt met plannen onder de noemer Gelderland Werkt. Zo werkt de PvdA op lokaal, regionaal en provinciaal niveau aan goed werk voor meer mensen.

Namens de PvdA Fractie, Marion Schoeman.