11 juli 2016

TTIP: Nee! Er zijn belangrijker zaken. Een discussiebijdrage van een lid.

Op vrijdag 3 juni 2016 organiseerden de Rode Ondernemers van de Partij van de Arbeid in Doetinchem een bijeenkomst over TTIP. Sprekers waren Agnes Jongerius en Michel Verbeek.
TTIP is een handelsverdrag met een paar speciale kenmerken. In het algemeen sluiten staten handelsverdragen om handelsbarrières uit de weg te ruimen, zoals invoerrechten. Er bestaan echter vrijwel geen handelsbarrières tussen de VS en Europa. Dit verdrag gaat over twee andere kwesties. Het verschil in de controle van producten en het geschillen tribunaal. Voor de controle van bijvoorbeeld de voedselveiligheid stelt Europa eisen aan de productiewijze, waardoor producten duurder worden; de VS gaan er vanuit dat als er klachten zijn je die oplost tijdens een rechtszaak. Bovendien verschillen de kwaliteitsstandaarden tussen beide economische machten; in sommige gevallen is de standaard in de VS hoger, in andere die in de EU. Daarnaast zijn de agrarische bedrijven in de VS veel groter, waardoor de productie goedkoper is en zullen bij 100% vrijhandel bedrijven in de EU weggeconcurreerd worden. Dat auto’s en ander materieel in beide handelsblokken anders worden getest kan ook op een simpeler manier worden opgelost.
Een ander belangrijk punt is de instelling van een tribunaal dat handelsgeschillen moet behandelen. Bedrijven kunnen een klacht indienen als een land wetten aanneemt waardoor bedrijven zich benadeeld voelen, bijvoorbeeld op het gebied van milieubescherming. Daardoor hol je de democratische besluitvorming uit.
En was het maar zo dat de economie er een geweldige opkikker van zou krijgen, maar die groeit, als TTIP er zou komen, volgens economen waarschijnlijk tussen niet en maximaal 0,35% over 10 jaar.
Kortom: niet doen. Er zijn belangrijker zaken om voor te strijden. In de eerste plaats moet de PvdA zich bekommeren om de slachtoffers van de globalisering. De vrije wereldhandel heeft weliswaar een ongekende economische groei tot gevolg gehad, die is echter ongelijk verdeeld over de inkomensgroepen. Dit heeft grote onvrede tot gevolg, nog extra gevoed omdat overheden onwillig zijn de grote problemen van de economie en de migrantenstroom op te lossen.
Coen Teulings (voormalig directeur van het Centraal Planbureau) zegt wel dat de nadelen van de globalisering tijdelijk zijn maar geeft niet aan hoe tijdelijk en of daarna de ongelijkheid weer afneemt. Het CPB zegt echter dat het aantal armen niet zal dalen tot het niveau van voor de crisis door de toename van het aantal zzp-ers en flexwerkers. Dat is ook een oorzaak voor de uitholling van ons sociale stelsel. Belastingontwijking is een andere.
De economie blijft kwakkelen terwijl het handelsoverschot te groot is, grote bedrijven hebben een dikke geldbuidel, de rente is laag, dus de overheid moet investeren in infrastructuur en onderwijs en bedrijven moeten waar mogelijk de lonen verhogen. Bedrijven hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid.

Tom Couwenhoven, lid afdeling Rheden