5 februari 2016

Schuldhulpverlening: niet van de SP en niet van welke andere partij ook.

Enigszins verbaasd lees ik het artikel van de SP op Rheden Nieuws*). Al vijf jaar werkt het ombudsteam van de Partij van de Arbeid voor allen die de weg niet weten of kunnen vinden in deze gemeente. En dat betreft ook mensen in de schuldhulpverlening, of die daarvoor in aanmerking willen komen. Bij ons begint het met luisteren: wat is er aan de hand?

We hebben al heel wat mensen begeleid naar de gemeente: moegestreden, moe-gekletst en machteloos. En iedere keer weer gaan we mee. Ik kan u vertellen dat er heel wat vrijwilligers uurtjes in zijn gaan zitten.

En nog: We vinden het bij de PvdA heel belangrijk dat we klaarstaan met raad en daad en dat we luisteren.

Ik schrik er steeds maar van hoe slecht er geluisterd wordt naar mensen. Dat het éne verhaal het andere verhaal niet is en dat er helaas heel weinig maatwerk wordt geboden door de schuldhulpverlening. En hoe ongelofelijk moedeloos mensen worden van de muren waar ze tegenaan lopen.

Het is juist bij situaties rond schulddienstverlening zo ingewikkeld om goed naar mensen te blijven luisteren en maatwerk te kunnen bieden. Hoe we daar ook over draaien en keren: het is een groot probleem voor de mensen die het betreft en het is geen politiek verhaal.

Het wordt wél politiek als er een beleidsnota schulddienstverlening voorligt bij de gemeenteraad. Onze bijdrage aan de discussie was een motie gericht op maatwerk in de ondersteuning PvdA motie: niet wijzen op wat niet kan maar samen zoeken naar oplossingen. Die motie is unaniem aangenomen daarom hebben we ingestemd met het plan, want stel je voor…. Er zal geen plan zijn met afspraken.

Dus dat is onze PvdA bijdrage in de gemeente Rheden: in de afgelopen jaren hebben we tientallen mensen geholpen/ondersteund in de schuldhulpverlening en in talrijke andere situaties. En dan nog blijf ik zeggen: die ondersteuning aan mensen in schulddienstverlening moet je niet afhankelijk willen maken van een politieke partij: dat is nou naastenhulp!

Namens het PvdA ombudsteam, Marleen Noorland

*) Naar aanleiding van het bericht “SP Rheden tegen huidige plannen betreft schulddienstverlening”, op rheden.nieuws.nl en in de Regiobode nr. 5 van 3 februari 2016. De SP heeft voor de PvdA-motie maar tegen het BenW voorstel gestemd.

Een reactie op het bericht van Naastenhulp op rheden.nieuws.nl: Ben je hier ook zo boos om? Nou, ik ook! Want wij weten wel beter. “Het probleem” (mensen die de schuldhulpverlening in willen maar die het niet lukt plus mensen die inmiddels schuldhulpverlening hebben maar daar binnen tegen grotere problemen aan lopen) is groot!