Door Marion Schoeman op 6 november 2016

Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Op 1 oktober jl.  heeft Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regionale PvdA bijeenkomst ‘Inclusieve arbeidsmarkt’ bijgewoond. Deze bijeenkomst was georganiseerd door 9  regiogemeenten Arnhem, w.o. Rheden,  het Gewjaarthema-2016est en de PvdA Gelderland.

Van deze dag is een mediaverslag gepubliceerd op Arnhem-Direct door journalist, Harry Gerritsen, die we u niet willen onthouden.

Bedoeling van de bijeenkomst was om met politici, bestuurders, ondernemers en de vakbeweging te kijken naar de ‘inclusieve arbeidsmarkt’ die mogelijk zou moeten zijn door de invoering van de Participatiewet. Daarbij zou gekeken moeten worden naar het optimaal benutten van het aanwezige arbeidsvermogen. De wet zorgt echter bij werkgevers voor vraagstukken op het gebied van werk, participatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een arbeidsbeperking.

Dagvoorzitter Roeland Kreeft interviewde Guido Jansen (Presikhaaf bedrijven),  Richard Duppen (Avabel) en Rob Wieten (Activerend werk regio Arnhem) om daarmee te inventariseren met welke knelpunten werkgevers te maken krijgen bij het in dienst nemen van medewerkers die een arbeidsbeperking hebben.

Staatssecretaris Klijnsma reageerde daar vervolgens op. Aan knelpunten bij de uitvoering van de Participatiewet wilde zij hard gaan werken. Want de arbeidsmarkt is immers van iedereen, ook voor werknemers met een beperking. Ook vanuit de zaal werden diverse ‘hartekreten’ naar voren gebracht die de staatssecretaris zou moeten meenemen naar Den Haag.

Vervolgens gingen de ongeveer 80 deelnemers aan de bijeenkomst in een aantal rondes discussies voeren aan de ‘inspiratietafels’. Er waren prachtige voorbeelden van kleine en grotere bedrijven en initiatieven die doeltreffende mogelijkheden bieden voor deelname aan het arbeidsproces door werknemers met een beperking. Neem bijvoorbeeld ‘In de Weerd’ waar de bijeenkomst werd gehouden en een goed voorbeeld is van ‘social return’. Bij In de Weerd werken een groot aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt  waarbij de Enspiratie methodiek wordt toegepast.

Uit het aansluitende gesprek met John Kerstens (Tweede Kamer), Peter Bollen (wethouder Doesburg) en Richard Duppen (Avabel) bleek dat de discussies voldoende inspiratie hadden opgeleverd voor de deelnemers. Maar er waren toch ook nog knelpunten. Bedoeling van de Participatiewet was om te komen tot een ‘ontschotting’ van het beleid zodat het aanwezige arbeidsvermogen optimaal kan worden benut. Helaas moest worden geconstateerd dat die ontschotting nog niet heeft plaatsgevonden als het gaat om de samenwerking tussen gemeenten en instanties onderling. En er is nog steeds sprake van een boel ‘papierwerk’ om zaken geregeld te krijgen.

Klijnsma wees er bijvoorbeeld aan het begin van de middag op dat zij het mogelijk heeft gemaakt om mensen in de bijstand te laten werken zonder dat dat gekort wordt op de uitkering. Dat betreft een pilot die door de vier grote gemeenten is ajetta-klijnsma-777x437angevraagd, maar waaraan nu maximaal 25 steden mogen meedoen.

Daarnaast vond staatssecretaris Klijnsma dat de gemeenten werk van beschut werk moeten maken.

Al met al kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst, die door de ondernemers,  alle bezoekers en door ons als PvdA als zinvol en puur is ervaren.

 

Marion Schoeman

Marion Schoeman

Plaatsvervangend fractievoorzitter De PvdA past bij mij omdat solidariteit en eerlijk delen bij mij hoog in het vaandel staan. Inwoners maken de gemeente sterk, niet andersom. Iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen aan onze samenleving. We bezuinigen niet op mensen die weinig hebben of die zorg nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Daar

Meer over Marion Schoeman