13 maart 2015

Rheden dekt tekort met geld voor chronisch zieken en gehandicapten

Tijdens de raadsvergadering in november heeft de coalitie besloten om van de door het Rijk voor chronisch zieken en gehandicapten beschikbaar gestelde € 745 000 slechts € 350 000 aan de doelgroep te besteden. De Partij van de Arbeid heeft daartegen geprotesteerd. Tijdens de vergadering van februari bleek het College de rest te willen gebruiken om het gat in de begroting te dekken: tegen de zin van de PvdA.

Op deze manier laat de gemeente Rheden één van de meest kwetsbare groepen in de samenleving in één klap in de kou staan. Deze mensen moeten naarstig op zoek naar mantelzorgers en andere vrijwilligers, die inmiddels toch al zwaar belast zijn.
De gang van zaken is te meer schrijnend, omdat coalitie in januari heeft besloten te onderzoeken of betaald parkeren in Velp afgeschaft kan worden. Een operatie die jaarlijks € 100 000 mag kosten. Het College vergroot daarmee zelf het begrotingstekort, geld dat de PvdA liever wil steken in goed Armoede beleid en kwetsbare groepen.
Gea Hofstede, fractievoorzitter PvdA