Door Niels Booij op 23 februari 2015

PvdA zet punten op de i van de huisvestingsverordening 2015

De Partij van de Arbeid is van mening dat niet de woningbouwcorporaties maar de gemeente de verdelingsregels voor sociale woningen en de samenstelling van de woningvoorraad vaststelt. Zij is blij dat Burgemeester en Wethouders dit standpunt met de PvdA deelt en het als uitgangspunt neemt voor de Huisvestingsverordening. Bij de behandeling hiervan op 27 januari 2015 heeft de PvdA nog wel drie zorgpunten aan het College meegegeven.

Het wordt voor starters en doorstromers op de huizenmarkt zonder veel spaargeld steeds moeilijker om een huis te kopen. De druk op de voorraad betaalbare huurwoningen zal daardoor toenemen. Hiermee moet bij het opstellen van de woonvisie, die de gemeenteraad later dit jaar zal behandelen, rekening worden gehouden.
Het loslaten van labelen in de vorige regionale verordening van seniorencomplexen of 55+ complexen zorgt er nu voor dat Vivare deze woningen ook toewijst aan jongeren en jonge gezinnen. Dit veroorzaakt veel onrust en vermindering van woongenot bij de huidige oudere bewoners, het karakter van het complex verandert doordat het woongedrag en de leefstijl een andere is dan waarvoor de oudere of de 55plusser destijds heeft gekozen.
Ouderen moeten langer zelfstandig thuis wonen en woningen zijn daarvoor niet altijd geschikt. De PvdA pleit ervoor de met WMO-geld aangepaste of opgepluste woningen zoveel mogelijk eerst aan te bieden aan mensen met een beperking of zij die naar een meer zorggeschikte woning moeten verhuizen.
Niels Booij, fractielid PvdA

Niels Booij

Niels Booij

Ik wil strijden voor een Rhedense samenleving waarin volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk is, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan. Ik vind van groot belang dat wij zorgen voor een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Solidariteit moet hierbij centraal staan.  

Meer over Niels Booij