4 mei 2015

PvdA tegen vertraging nieuwbouw zwembad Velp

Op dinsdag 24 maart 2015 vroeg het College goedkeuring van de gemeenteraad van een procesvoorstel voor de zwembadontwikkeling in de gemeente Rheden. Daardoor wordt de besluitvorming voor een nieuw te bouwen zwembad in Velp opnieuw uitgesteld.

Op 29 januari 2013 heeft de vorige raad ingestemd met het amendement “zwembad Reigerstraat”. Vervolgens heeft de vorige raad in november 2013 besloten om het één-bassin-concept uit te werken samen met PFC, ROC A12 en Jagyba. Deze vier zouden een aandeel leveren in de exploitatielasten. De afspraak was dat het nieuwe bad op 1 januari 2017 operationeel zou zijn.
Helaas is Jagyba in december 2014 afgehaakt als één van de initiatiefnemers. Het bedrijf wil nog steeds gebruik maken van het nieuw te bouwen bad. Ook anderen zoals fysiotherapeuten zijn geïnteresseerd.
Het nieuwe procesvoorstel levert vertraging op; een definitief besluit valt pas in december van dit jaar. Dat kost de gemeente extra geld omdat het nieuwe bad lagere exploitatielasten heeft dan de Dumpel.
De PvdA wil dat het College nu snel met de andere partners overlegt om te kijken of het bad zonder vertraging en onder de vastgestelde voorwaarden kan worden aangelegd. Uit de aangeboden petitie bleek dat veel inwoners dit ook graag willen. Het geld voor het nieuwe zwembad is nu beschikbaar. De PvdA wil dat het College zich houdt aan de al genomen raadsbesluiten; zij is bang dat van uitstel afstel komt.
Gea Hofstede, fractievoorzitter.