17 november 2014

PvdA-fractievoorzitter Herriët Heersink verlaat Rhedense gemeenteraad

De Rhedense fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid Herriët Heersink verlaat per 1 februari 2015 de raad van de gemeente Rheden. Door een wijziging in haar werksituatie heeft Heersink geconcludeerd dat zij onvoldoende tijd en energie aan haar raadswerk kan besteden. Heersink wordt opgevolgd door Gea Hofstede die momenteel al in de gemeenteraad van Rheden zitting heeft. De plek die Heersink in de raad achter laat, wordt opgevolgd door Niels Booij (30) uit Dieren die de eerstvolgende op de lijst van de PvdA is.

Herriët Heersink geeft aan haar besluit weloverwogen te hebben genomen. “Op het moment dat ik mijn ‘ja-woord’ gaf voor het fractievoorzitterschap van de PvdA was ik in de omstandigheid dat ik eventueel mijn werk zou kunnen verminderen. Deze omstandigheden zijn echter veranderd. Sinds 1 september heb ik ander werk, met een bijzonder mooie uitdaging in het hart van mijn vakgebied: de informatie-overheid waarin mijn ervaringen en kennis van de afgelopen jaren volledig tot hun recht komen. De keerzijde is echter dat dit ook een veeleisende werkomgeving is die weinig tot geen nevenactiviteiten verdraagt, zeker niet als je ook nog een privé leven wilt leiden. Omdat ik geen half werk kan of wil leveren betekent dat voor mij dat ik keuzes moet maken en het is om die reden dat ik besloten heb te kiezen voor mijn werk en de fractie van de PvdA in Rheden dus zal verlaten”.

De nieuwe fractievoorzitter van de PvdA, Gea Hofstede, over het vertrek van Herriët Heersink: “Als fractie betreuren wij het vertrek van Herriët, maar wij snappen ook haar besluit. “Wij zullen als fractie het goede behouden en kijken hoe we dat naar de toekomst kunnen vertalen”.

Niels Booij (30), geboren in Velp en momenteel in Dieren wonend, vult de lege plek die Heersink in de Rhedense gemeenteraad achterlaat op. Booij voltooide na zijn studie Sport Economie Communicatie, aan de Fontys Economisch Hogeschool Tilburg (HEAO CE) de Bachelor Geschiedenis, aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Master Geschiedenis: Politiek en Parlement, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Niels Booij is werkzaam als Customer Service Agent bij DPD pakketservice. Booij wil als echte sociaal democraat strijden voor idealen. “Dit betekent dat ik wil strijden voor een Rhedense samenleving waarin volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk is, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan. Ik vind van groot belang dat wij zorgen voor een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Solidariteit moet hierbij centraal staan.”