1 november 2015

PvdA bijeenkomst inzake verkoop sociale huurwoningen door Vivare

Maandag 26 oktober werd in Nieuw Schoonoord een bijeenkomst gehouden over de verkoop van sociale woningen aan een buitenlandse investeerder: het hedgefonds van de Amerikaanse multimiljardair Soros. Tweede Kamerlid Albert de Vries (PvdA) en Eric Angenent (Vivare) kwamen tijdens de discussie flink met elkaar in aanvaring.

Het gebrek aan communicatie, de aanvankelijke weigering van Vivare, College van B&W en hedgefonds om met bewoners te praten tot de deal 100% rond zou zijn, heeft de HVR (huurdersvereniging Rheden) ertoe gebracht het opgelegde stilzwijgen te doorbreken. Daarop volgde actie. Maar het leidde ook tot veel vragen en onzekerheid. Aanleiding voor de PvdA met betrokkenen in gesprek te gaan.
Dagvoorzitter was Walter Jansen. Aan het woord waren bewoners van de te verkopen complexen: Nieuw Schoonoord en de Van Voorthuijsenstraat, de woordvoerder wonen van de PvdA Tweede Kamerfractie Albert de Vries, Jan Nagtegaal, econoom en PvdA lid (over hedgefonds), Eric Angenent van Vivare en Christel Welling namens zorginstelling Innoforte.
Albert de Vries, het PvdA Tweede Kamerlid en woordvoerder wonen, betwijfelt of verkoop nodig is, zoals Vivare stelt. Er zijn nog steeds wachtlijsten in Nederland voor sociale huurwoningen, er moeten de komende jaren zelfs 100.000 sociale huurwoningen extra gebouwd worden. Het kan dat het woningbestand van Vivare op de lange termijn niet voldoet, maar nu is dat niet aan de orde, wat de PvdA betreft. Vivare kan en mag de huur van een woning ook altijd incidenteel verlagen, als daar aanleiding toe is. Op deze manier blijft Nieuw Schoonoord ook toegankelijk voor de groep die echt aangewezen is op een sociale huurwoning. Hij maakt duidelijk aan de aanwezigen dat vanaf 1 juli de nieuwe woningwet van kracht is. In deze wet is onder andere geregeld dat alle partijen het plaatselijk met elkaar eens moeten zijn over de verkoop van sociale huurwoningen aan particuliere partijen. Wordt men het niet eens dan biedt de Autoriteit Wonen de mogelijkheid verkoop tegen te houden. Onvoldoende overleg met bewoners kan een reden zijn de verkoop te blokkeren. Namens de PvdA verklaart Albert De Vries dat de PvdA de verkoop van sociale huurwoningen aan een hedgefonds geen goed idee vindt; de zeggenschap over de woningen komt daarmee letterlijk te ver af te liggen van woningcorporaties, gemeentes en bewoners. Een woningcorporatie investeert in meer dan alleen stenen en is niet alleen gericht op het maken van winst. Hij doet dan ook een beroep op alle partijen met elkaar te praten; eventuele vragen kan hij onder de aandacht van de minister brengen. De Vries en Vivare besluiten ter plekke op een later moment verder met elkaar in gesprek te gaan.
Jan Hop gaf namens de Van Voorthuijsenstraat aan hoe belangrijk sociale huurwoningen zijn voor kwetsbare burgers. Toen bewoners hoorden van het voornemen tot verkoop van hun woningen hebben ze, “Alles ingezet om een muur van verzet te kunnen opwerpen”. Twee dagen voor deze bijeenkomst bleek hun verzet succesvol te zijn geweest. De verkoop van sociale huurwoningen aan de Van Voorthuijsenstraat is uitgesteld. Er komt een nieuw voorstel aan minister Blok van Wonen.
Miriam Buschkens, namens de bewonerscommissie Nieuw-Schoonoord, betoogde dat Nieuw-Schoonoord één van de eerste woon-zorgcomplexen was zoals de overheid ze zo graag ziet. Mensen wonen hier zelfstandig. Alle ondersteuning die ze daar mogelijk bij nodig hebben, is aanwezig. En dat moet zo blijven.
De bewonerscommissie was eerste instantie akkoord met de verkoop van hun complex, maar inmiddels twijfelen steeds meer bewoners.
Namens Vivare verklaarde directeur-bestuurder Eric Angenent dat het voor Vivare moeilijk is om de huidige woningen in Nieuw-Schoonoord te verhuren voor max. €710,- ( huurgrens sociale woningen). Bovenop de huur moet door huurders servicekosten en een bijdrage voor diensten worden. Dat maakt Nieuw Schoonoord, volgens hem voor de kleine beurs feitelijk onbetaalbaar. Vivare vindt dat er een overschot aan kleine sociale huurwoningen is (wat door vrijwel alle partijen tijdens deze bijeenkomst in twijfel werd getrokken). Hij stelt dat Vivare in de toekomst te veel kleine appartementen heeft en te weinig eengezinswoningen. Met de verkoop van woningen krijgt de corporatie geld om andere, nieuwe huizen te bouwen.
Jan Nagtegaal gaf een korte toelichting op wat een hedgefonds is en doet en ging specifiek in op het hedgefonds Quantum Fund (gevestigd op Curaçao) waaraan Vivare sociale huurwoningen wil verkopen. “Beleggingsfondsen, en dus ook hedgefondsen, zijn maar in één ding geïnteresseerd en dat is winst maken. Van een hedgefonds heeft u niets te verwachten, zij zijn niet geïnteresseerd in u maar enkel in de stenen en de toekomstige winst”.