9 januari 2015

Partij van de Arbeid wens voor 2015

Het Bestuur van de PvdA Rheden-Rozendaal, de PvdA-fractie, het PvdA Ombudsteam en onze andere vrijwilligers wensen de inwoners van de beide gemeenten een gezond en sociaal 2015 toe.

Door de invoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de wijziging van de WMO en de AWBZ kan het in 2015 gebeuren dat er meer mensen in de knoop komen met de regels. Indien U er één of meer kent verwijs hen dan naar de fractie en het ombudsteam van de PvdA; deze wijzen hen graag de weg. Neem contact op via pvdaombudsteamrheden@gmail.com.