26 november 2014

Partij van de Arbeid tegen belastingheffing inloophuizen

De Inloophuizen in Dieren en Velp worden in hun bestaan bedreigt omdat de gemeente Rheden weigert ze te compenseren voor de gemeentelijke belasting.

De Inloophuizen zijn een plaats van samenkomst voor mensen die het in de samenleving maar moeilijk redden; ze vinden er een luisterend oor en gezelligheid en er worden activiteiten georganiseerd. Ze zijn ontstaan door een burgerinitiatief en worden gedreven door vrijwilligers. De gebouwen zijn beschikbaar gesteld door de gemeente en Vivare. De kosten worden onder andere gedekt uit collectes in de kerken. Daardoor is subsidie niet nodig. “Als we echter belasting moeten betalen wordt het erg moeilijk ze in stand te houden”, aldus de beide Inloophuizen in een gesprek met fractielid Marion Schoeman en ombudsvrouw Marleen Noorland.

Tijdens de raadsvergadering van juli 2014 heeft de PvdA een motie ingediend met het verzoek aan het College van Burgemeester en wethouders om met een oplossing te komen. Het College heeft toegezegd daarnaar te zoeken. De PvdA heeft daarom de motie aangehouden.

Het initiatief van de PvdA heeft er toe geleid dat de inloophuizen in gesprek gaan met de wethouder.

Marion Schoeman, fractielid