25 oktober 2015

Opvang vluchtelingen in de regio, buitengrenzen Europa dicht: goed idee van de VVD?

Ik ben het in principe eens met het voorstel van de VVD om geld uit te trekken om vluchtelingen beter in de regio op te vangen en ze op die manier de gevaarlijke reis naar Europa te besparen (er zijn natuurlijk ook andere redenen). Maar of daarmee de vluchtelingenstroom opdroogt waag ik te betwijfelen. Het gaat daarbij niet alleen om vluchtelingen uit Syrië en andere oorlogsgebieden maar ook om migranten uit Afrika. In dat laatste geval moeten economische hulpprogramma’s de oplossing bieden.

De vraag is hoeveel geld het vraagt om de vluchtelingen kampen om de omstandigheden zodanig te maken dat vluchtelingen er blijven. En wat gebeurt er als het welvaartsniveau in de kampen uitstijgt boven dat van het opvangland? Ik kan mij overigens voorstellen dat de ondernemende, redelijk welvarende en goed opgeleide vluchteling zich door niets laat weerhouden om af te reizen naar de vleespotten van Europa. Iets dergelijks geldt denk ik voor de migranten uit Afrika. Als het al zo ver komt dat de toegenomen welvaart de migranten stroom van daaruit doet opdrogen, dan is dat zeer waarschijnlijk een proces van zeer lange adem.
Voorlopig moeten we dus het één doen en het ander niet laten. Er is veel, ook Nederlands geld, nodig voor de vluchtelingenkampen, want de toestand daarin is schrijnend en ze vormen voor de opvangende landen een niet te dragen last. En onze bijdrage aan de ontwikkeling van Afrika, in welke vorm dan ook, moet substantieel zijn. Daarnaast moet de opvang en kanalisering van vluchtelingen- en andere migrantenstromen en de inburgering van individuele migranten voortvarend ter hand genomen worden. Verder is het zaak dat de VVD en wij nadenken hoe wij de reis van degenen die ondanks alles liever naar Europa gaan minder gevaarlijk maken. Wat te denken van een luchtbrug, waarmee ze voor € 2000 á 10 000 hierheen vervoert kunnen worden.
Aanvullend aan de open binnengrenzen van Europa, zijn dichte buitengrenzen een wens. Hoe ziet de VVD dat voor zich, met de vele duizenden kilometers kustlijn, die de zuidgrens vormen?
En wat hebben de gemeenten Rheden en Rozendaal in de aanbieding?
Tom Couwenhoven