Door op 16 januari 2014

Nieuwjaarbericht Herriët Heersink

     Rheden, 10 januari 2014, Nieuwjaarbericht

Aan de vooravond van de verkiezingen 2014, hebben we in een eigen kantoortje geopend in het hart van Rheden: een prachtig en hoopgevend begin voor 2014! Tussen het publiek, met open deuren! Let wel, dat er een kantoor is betekent niet dat we nu op onze rode billen kunnen gaan zitten 😉

De campagne is van start gegaan waarbij  we hard aan de slag moeten om te werken aan een nieuwe, ambitieuze maar vooral sociaal sterke nieuwe gemeenteraad.

 

Ambitieus om dat er veel te doen is… De komende jaren staat veel op het spel. De manier waarop door het rijk sociale taken worden overgedragen aan de gemeenten zijn een kans, om meer dan ooit, zelf het heft in handen te nemen als het gaat om het lot en het welzijn van onze inwoners.  Al te vaak en al te gemakkelijk wordt geroepen dat de decentralisaties en de roep om participatie alleen maar gedreven is door bezuinigingen. Maar dat is voor ons niet de kern.

 

Voor ons is de kern dat de mensen die het aangaat in hun kracht worden gezet, in een positie waarin ze zelf zeggenschap hebben over hun eigen leefomgeving en hun eigen toekomst. Dat kan gaan over vrijwilligerswerk in de wijken, dat kan ook gaan over samen een dorpskern een nieuw gezicht geven, een inloophuis ondersteunen of samen de groenvoorziening onder handen nemen. Uiteindelijk gaat het immers om samen leven, wonen en werken !!

 

Ook gaat dit over de positie van kwetsbare mensen in onze samenleving, mensen die buiten hun wil om werk zijn kwijtgeraakt, niet in de gelegenheid zijn een eigen inkomen te verwerven of mensen die met hun gezondheid tobben, of  met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Het gaat ook over mensen die uit andere, soms verre, landen komen om hier beschutting te zoeken.

 

De kunst zal zijn om, als het echt spannend wordt, omdat het werk afneemt en bezuinigingen hun tol eisen, ook dan het vertrouwen in mensen te houden, ook als een enkeling over de schreef gaat en misbruik maakt van onze helpende hand. Natuurlijk mogen we die mensen die misbruik maken daar op aanspreken, maar doe dat met hen en niet over hen.

 

Uiteindelijk gaat het nog steeds over de sterkste schouder die de zwaarste lasten kunnen dragen…

Voor ons betekent dat dat we hard zullen moeten buffelen om het roer de goede kant op te krijgen en te houden. Daarom is het zo ongelofelijk belangrijk dat de Pvda in onze gemeente een sterke PvdA is, met een sterke positie in de gemeenteraad. Alleen dan kunnen we het verschil maken.

 

En wat gaan wil ik in de 2014 doen ? Ons programma zo goed mogelijk uitvoeren!

Door er aan mee te werken dat:

  • de gemeente Rheden een leefbare plek is voor mensen met en zonder werk, ook voor mensen die soms noodgedwongen ZZP- per zijn geworden en voor wie het nu barre tijen zijn. Belangrijk is dat mensen niet langs de zijlijn hoeven te staan, iedereen telt mee en verdient ruimte om mee te doen, naar vermogen en waar nodig met hulp van  de overheid;
  • ook hier een toekomst is voor jonge mensen: om stage te lopen, te werken en te wonen, zodat we een levenslustige samenleving houden, voor alle leeftijden. Het gaat niet alleen om het nu maar ook over de vraag hoe wij willen dat onze gemeente er over 10 jaar uitziet…;
  • de herkenbaarheid en het eigen karakter van de 7, soms zeer verschillende, dorpen behouden blijft, met de ruimte om zelf publieke zaken in hun dorp te regelen en zelf verantwoordelijkheid te nemen;

 

Kortom: de dorpen centraal, de burgers vitaal.

Rheden is een mooie gemeente. Maar mooi is ook dat iedereen mee kan doen. Mooi is vooral ook dat we voor elkaar opkomen.

 

Herriët Heersink,

PvdA Rheden