Door Gea Hofstede op 23 november 2016

In het nieuwe zwembad in Velp kun je nog niet zwemmen

Op 1 november jl. stond de nieuwbouw van de Dumpel weer op de agenda. Aanleiding hiervoor was een oproep van de Rhedense gemeenteraad om te bekijken of het nieuwe zwembad ook circulair kan worden gebouwd. Hiervoor is een rapport opgesteld, waaruit blijkt dat een circulair zwembad niet mogelijk is met het geld dat de gemeenteraad hiervoor uitgetrokken heeft.

Voor de PvdA is het belangrijk dat er een nieuw zwembad komt. Het nieuwe zwembad moet er, als het aan de PvdA ligt, zo snel mogelijk komen, er is al veel te lang over gepraat. Maar het college wil van het zwembad een prestigieus project maken een zgn. icoonproject. Om te voldoen aan de criteria voor een icoonproject moet o.a.: een substantiële bijdrage aan bredere doelstelling klimaatprogramma worden gerealiseerd. Maar de GPR-score van het zwembad wordt niet verhoogd. Het icoonproject betekent uitsluitend meer experimenteerruimte voor innovatieve toepassingen en kan de duurzaamheidsambitie vergemakkelijken. Maar dat is niet de doelstelling!

Het doel van de pilot voor de verduurzaming van een gemeentelijk gebouw heeft als doel de besluitvorming rond de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen te stimuleren en versnellen.

De raad heeft echter al in februari 2016 besloten over de nieuwbouw en daarmee de verduurzaming van het zwembad, voor de PvdA behoeft dit geen stimulering meer! En van de versnelling zien wij al helemaal niets terug. In eerdere besluitvorming was er sprake van een nieuw zwembad in 2017, dat wordt nu 2 jaar vertraagd.

Vanuit onze controlerende taak vragen wij ons af hoe controleerbaar de criteria voor het icoonproject zijn, nu deze middelen versmelten in de nieuwbouw van het zwembad.

Dat het zwembad een icoonproject is geworden, daar hebben wij blijkbaar als raad niets over te zeggen. Met een toezegging van het college dat zij het geld voor het icoonproject aan de raad zullen verantwoorden, zullen wij het moeten doen.

De PvdA hoopt dat dit de laatste keer is dat wij over de nieuwbouw van het zwembad hebben gesproken en dat we er gauw eens in kunnen zwemmen.

Gea Hofstede

Gea Hofstede

Wethouder Veel mensen hebben het goed: een mooi huis, gezond en een baan. Maar wat als het tegenzit? Als je dat zelf niet kunt regelen? Dan moet je kunnen terugvallen op de overheid. Voor goede huisvesting, ondersteuning in de huishouding goede schuldhulpverlening en armoedebeleid, daar wil ik mij sterk maken.

Meer over Gea Hofstede