Door Niels Booij op 16 november 2016

Houd de kleine kernen levendig!

Tijdens de Raadsvergadering van eind september stond de structuurvisie kleine kernen op de agenda. Ik heb 15 jaar in Laag Soeren bij de Harmonie gewerkt en heb in deze periode vele inwoners van Laag Soeren voorzien van een hapje en drankje. In deze periode heb ik Laag Soeren leren kennen als een mooi, rustig maar zeker ook als een levendig dorp. Een hechte gemeenschap die tal van activiteiten organiseert en waar men met veel plezier lid is van een vereniging. Laag Soeren staat hierin niet alleen en ook de andere kleine kernen, Ellecom, De Steeg en Spankeren zijn op veel punten vergelijkbaar. Stuk voor stuk zijn het mooie dorpen en dat moet wat ons betreft zo blijven.

Er zijn echter ook zorgen, de demografische ontwikkeling heeft tot gevolg dat voorzieningen onder druk komen te staan in onze kleine kernen. De opgestelde structuurvisie geeft een richting die wij was Partij van de Arbeid ondersteunen, maar wij blijven de komende jaren kritisch kijken of de plannen het gewenste resultaat hebben. Voor de Partij van de Arbeid staat de leefbaarheid binnen de kleine kernen centraal. Dat betekent concreet: dat de omgeving en het voorzieningen niveau aan moet sluiten bij de wensen en behoefte van de inwoners van de kleine kernen.

Bij het tot stand komen van de structuurvisie is de gemeente het gesprek aangegaan met de bewoners. Dit hebben zij gedaan via Ik buurt mee. Wat ons betreft is ik buurt mee een goed middel om op een laagdrempelige manier onze inwoners te betrekken bij de politiek. Echter in dit geval is er ook kritiek geweest op het traject. Een aantal van onze inwoners miste hun inbreng in het uiteindelijke rapport of is het niet geheel eens met de tekst in de structuurvisie. Dit vinden wij jammer. De wethouder heeft ons de toezegging gedaan dat het proces nadrukkelijk wordt geëvalueerd. Want waar ik buurt mee de kloof tussen het gemeentehuis en de wijk zou moeten verkleinen, is voor deel van onze inwoners het gemeentehuis niet dichterbij gekomen. En dat is een gemiste kans wat ons betreft.

Niels Booij

Niels Booij

Ik wil strijden voor een Rhedense samenleving waarin volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk is, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan. Ik vind van groot belang dat wij zorgen voor een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Solidariteit moet hierbij centraal staan.  

Meer over Niels Booij