Door Gea Hofstede op 9 januari 2015

De PvdA Rheden in 2014

Met alle veranderingen in de zorg en de nieuwe taken die er op de gemeente af kwamen, heeft de PvdA het afgelopen jaar gestreden voor een sterk, rechtvaardig en sociaal Rheden door:

  • De bestrijding van armoede. Dat kinderen in armoede opgroeien is voor de PvdA Rheden onacceptabel. Wij hebben de bestrijding van kinderarmoede en de maatregelen die daarvoor genomen kunnen worden dan ook nadrukkelijk onder de aandacht van het college gebracht. De uitwerking van de specifieke pakketten voor kinderen en jeugd houden we in de gaten.
  • De bestrijding van werkloosheid. Wij hebben er bij het college op aangedrongen een plan op te stellen voor bestrijding van de werkloosheid en te zorgen voor meer betaald werk voor onze inwoners. Onder druk van de PvdA komt er een economische visie en plan in 2015, waarbij het creëren van voldoende werkgelegenheid de aandacht krijgt die het verdient.
  • Eigen regie en keuzevrijheid. Mensen moeten zelf hun zorgvraag kunnen organiseren met een zorgverlener van hun keuze en op de door hen gewenste tijdstippen. Een gelijke en makkelijke toegang tot het Persoonsgebonden Budget (PGB) en zorg in natura is daarbij voor de PvdA een absolute voorwaarde.
  • Een goed sociaal vangnet. Mensen, jong en oud, die in Rheden afhankelijk zijn van een uitkering of die hulp, zorg en ondersteuning nodig hebben, moeten die ook krijgen zodat niemand buiten de boot valt.
  • Iedereen doet er toe en iedereen doet mee in Rheden. De gemeente zorgt voor voldoende inkomen, voldoende betaalbare woningen, voldoende en bereikbare voorzieningen voor sport en cultuur en natuurlijk voor zorg dichtbij de mensen.

De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdhulp, de WMO en de AWBZ. Hiervoor is al veel geregeld, maar er is ook nog veel te doen de komende jaren. Ook houden we er rekening mee dat niet alles meteen goed zal gaan, daarom willen we samen met u een stevige vinger aan de pols houden.

Ook in 2015 staan wij weer voor u klaar. Wij horen graag van u wat er in onze gemeente goed of fout gaat, waar het bij aanvragen om een Persoonsgebonden Budget (PGB) stroef verloopt of wat er beter kan. Onze oren en ogen in onze gemeente bent u, maar ook ons Ombudsteam (pvdaombudsteamrheden@gmail.com), dat een belangrijke taak en signaalfunctie vervult en waar u terecht kunt voor ondersteuning als u ergens vast loopt. De PvdA Rheden wenst de inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal een gezond en sociaal 2015!!

 

Gea Hofstede

Gea Hofstede

Wethouder Veel mensen hebben het goed: een mooi huis, gezond en een baan. Maar wat als het tegenzit? Als je dat zelf niet kunt regelen? Dan moet je kunnen terugvallen op de overheid. Voor goede huisvesting, ondersteuning in de huishouding goede schuldhulpverlening en armoedebeleid, daar wil ik mij sterk maken.

Meer over Gea Hofstede