Door op 18 maart 2014

De nieuwe jeugdwet. Uw zorg, onze zorg!

De PvdA Rheden heeft op 13 maart in haar kantoor in Rheden een informatie avond georganiseerd over de jeugdzorg met als thema “wat gaat het er veranderen in de jeugdzorg vanaf 1 januari 2014”? Wat betekent dat voor de ouders van Daan, Lisa of Melika? De gemeente krijgt in een keer alle taken op het gebied van jeugdzorg over van Rijk en Provincie. Een mega operatie wat veel vraagt van de gemeente. Voor ouders/kinderen en medewerkers  roept dit veel vragen op. Reden voor de PvdA om hier eens met elkaar over te praten. Want het moet anders, minder bureaucratisch en goedkoper. (Ouders en kinderen willen zich meer gehoord voelen want het gaat om oplossingen voor hun probleem en niet om de protocollen van een jeugdzorginstelling).

Het onderwerp leeft want de opkomst was hoog. Lokale politici, geïnteresseerde inwoners, ouders en hulpverleners in de jeugdzorg hadden een levendig gesprek met elkaar o.l.v. Herriët Heersink, lijsttrekker van de PvdA. De forumleden waren Gé Scholtens, werkzaam geweest in de jeugdzorg en bekend met de financiële kant ervan, Guus Krahe politicus en senior adviseur Jeugd GGD Nederland en Wieke Kluft raadslid. Zij reageerden aan de hand van concrete voorbeelden op de gevolgen van de nieuwe wet. De avond is afgesloten met een “boodschappenlijstje” van de aanwezigen aan de politiek. Het belangrijkste boodschappen waren :

  • Doe het samen met ouders, jongeren en ervaringsdeskundige. Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn loze kreten tenzij ouders zelf zeggenschap hebben over het oplossen van hun problemen.
  • Durf te investeren in preventie, wat ook betekent dat een deel van de geldstroom voor zwaardere zorg door de gemeente omgebogen moet worden naar preventie.

  • Maak gebruik van huidige structuren en netwerken. Maar voorkom dat oud bureaucratisch gedrag spelbreker wordt in de nieuwe situatie.

  • En tot slot denk na over een integraal (inspraak-) platform sociaal domein voor ouders en cliënten, op die manier versterk je het platform, bundel je de krachten en voorkom je verkokering… Want een jongere in de jeugdzorg wordt volwassen en heeft vaak ook dan extra zorg nodig…

Deze boodschappen zullen we zeker meenemen in de discussies over de jeugdzorg die op ons af komen!!

140318_2foto 2