Door op 26 februari 2014

Bouwen aan een zekere toekomst in een sociale gemeente

Voor de PvdA betekent een goede leefomgeving bestaanszekerheid en werk, met een fatsoenlijke woning in een opgeruimde, groene en veilige, vertrouwde wijk. Met ruime variatie bovendien: jong en oud, arm en rijk, samen in die wijk.

Wij willen een gemeente die mensen mobiliseert, vertrouwen heeft in zijn burgers en het aandurft keuzes voor de leefomgeving aan de bewoners zelf over te laten. Niet de eigen wil opleggen maar samen werken: eerst luisteren…  En dan dorpen en wijken de ruimte geven om, met eigen budgetten, zelf aan de slag te gaan.

Samen de schouders eronder werkt, de vele vrijwilligers binnen onze gemeente hebben dat al zo vaak bewezen. Voorzieningen als een dorpshuis (mét een professionele beheerder) en  sportaccommodaties  (zoals het zwembad) horen daarbij. Dan krijgen we een leefomgeving die echt bruist!

Overigens, wat niet moet bruisen … dat is het goederenvervoer per trein: wij willen een alternatieve Noordtak, niet meer treinen door de dorpen!