Door Marleen Noorland op 26 augustus 2016

50 jaar lid

Deze week was ik op de koffie bij één van onze leden, de heerBloemen Edo van der Wouden uit Rheden.

Meneer had de koffie klaar staan en al snel kwam het gesprek op het lidmaatschap van de PvdA.  ‘Ik ben eigenlijk donateur’, zo vertelde Edo. Hij is niet zo betrokken bij de lokale en landelijke partij, maar volgt deze wel en wil zeker weten wat er speelt. Zijn vrouw en hij waren 50 jaar geleden lid geworden van PvdA omdat dit de partij was waar ze de meeste ondersteuning in de opbouw van de samenleving in ervaarden.  Van huis uit en in het werkend leven chemicus, ontspon zich een aardige opsomming van zaken die de Partij in zijn ogen juist aanpakt en niet juist aanpakt. Hij houdt alle politiek bij met het lezen van de kranten en is eigenlijk niet zo bezig met de lokale politiek, maar voelt zich meer een ‘Friesche wereld burger’.  Edo is erg te spreken over de huidige ministers van de PvdA, ‘maar die hebben eigenlijk altijd de juiste kwaliteit gehad’.

In 2014 is zijn vrouw overleden, een enorm gemis. Het is stil geworden om hem heen en zijn gezondheid laat hem soms in de steek. Edo was erg blij met zijn rode bos bloemen en zijn speld en stelde de belangstelling van de afdeling zeer op prijs. Marleen Noorland

Marleen Noorland

Marleen Noorland

Marleen Noorland Coördinator van het Ombudsteam Gemeenteraadslid Lid van het gewestelijk bestuur Bereikbaar via email

Meer over Marleen Noorland