Zorg en mantelzorg

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en actief kan blijven. Daarom moet de zorg passen bij wat mensen nodig hebben en moet er tijd zijn voor persoonlijke aandacht, bij voorkeur door vaste zorgverleners. De gemeente moet hèt aanspreekpunt zijn voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Zorg moet toegankelijk zijn en dichtbij worden georganiseerd. Hierdoor kunnen zorgverleners de mensen in de wijk leren kennen en zorg op maat bieden. Zo merken zorgverleners eerder wanneer het niet goed met iemand gaat. Bovendien verlaagt het de drempel om ondersteuning te vragen.

Een sterke PvdA gaat..

Er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen door:

  • de zorg laagdrempelig te maken, met zo weinig mogelijk papierwerk, dichtbij de mensen met wijkzorgteams die snel en adequaat hulp bieden.
  • aangepaste woningen te bouwen dichtbij voorzieningen en zorg.
  • Een aanspreekpunt te creëren voor wie zorg of ondersteuning nodig heeft.
  • Stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Zorgen voor meer toegankelijke en aangepaste woningen en een betere toegankelijkheid van de openbare ruimte, openbare gebouwen en de digitale wereld
  • De professionele zorg afstemmen op de mantelzorgers
  • Regelen dat mantelzorgers onkostenvergoedingen, opleidingen en minstens twintig dagen respijtzorg ontvangen. Verder dat mantelzorgers met een baan speciale aandacht krijgen. De gemeente geeft hierin zelf het goede voorbeeld.
  • Voor voldoende logeeradressen zorgen om mantelzorgers een rustperiode te kunnen bieden.
  • Zorgen dat plaatsing van mantelzorgwoningen van de gemeente op de grond van woningeigenaren mogelijk wordt.
  • Er voor zorgen dat de gemeente strenge eisen stelt aan kwaliteit van zorg die zij inkoopt en aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de zorgverleners.