Werk

Werk is heel belangrijk voor mensen. Werk biedt bestaanszekerheid, maar ook geeft werk mensen eigenwaarde en draagt het bij aan het sociale netwerk. We vinden dat er in en om Rheden voldoende werkgelegenheid moet zijn voor iedereen die wil en kan werken.

Zijn er te weinig banen, dan moet de gemeente actie ondernemen om – samen met partners in bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs – banen te behouden, nieuwe banen te creëren en werk naar Rheden te halen.

Om zoveel mogelijk inwoners kans op een betaalde baan te geven, is een goed vestigingsklimaat voor bedrijven belangrijk. Bij het aantrekken van bedrijven hebben ondernemingen die maatschappelijk actief zijn, duidelijk oog hebben voor natuur en milieu en veel werkgelegenheid bieden onze voorkeur.

Het begeleiden van mensen met een uitkering naar werk is de afgelopen jaren onvoldoende van de grond gekomen. Zeker nu de economie aantrekt, kunnen we dat niet accepteren.

De gemeente moet in ieder geval voor voldoende leerwerkplekken en aangepaste arbeidsplaatsen zorgen, met name voor mensen met weinig kans op een baan.

Een sterke PvdA gaat…

  • De samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie en het onderwijs verbeteren om meer mensen aan het werk te helpen, met name jongeren, langdurig werklozen en mensen met een beperking.
  • Bedrijven belonen die stagiaires na afloop in dienst nemen.
  • Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen we ervoor dat jongeren de opleidingen volgen waar op de arbeidsmarkt vraag naar is.
  • De oprichting van een gilde faciliteren: mensen die niet meer in het arbeidsproces actief zijn, zetten hun expertise en kennis in om beginnende ZZP’ers, vrijwilligers en organisaties zonder winstoogmerk te ondersteunen.
  • ZZP’ers bij het opstarten van hun eigen bedrijf ondersteunen en begeleiden.
  • Als gemeente minder uitbesteden en de schoonmakers en plantsoenwerkers weer zelf in dienst nemen.
  • Projecten opzetten voor 18-plussers die onvoldoende beroepskwalificaties hebben.
  • Projecten waarvan het budget minder dan € 50.000 is, lokaal aanbesteden via internet

Aanbestedingsbeleid

Bij grote inkopen (aanbestedingen) moet de gemeente rekening houden met het sociale karakter en de duurzaamheid van een bedrijf. Bedrijven die langdurig werklozen leer- en werkplekken aanbieden, moeten daarom méér dan één streepje voor hebben.