Verkiezingsprogramma 2014

Het definitieve verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen is door onze leden bepaald.

Verkiezingsprogramma PvdA Rheden 2014-2018

Klik hier om het gehele verkiezingsprogramma als pdf te downloaden.

RHEDEN WERKT AAN EEN SOCIALE GEMEENTE

De PvdA in Rheden wil graag samen met andere partijen werken aan een sociaal, sterk en leefbaar Rheden, een gemeente waarin mensen samen de schouders eronder zetten om met elkaar Rheden beter te maken, waarin respect voor elkaar voorop staat. Want het kan zoveel beter.

Mensen staan langs de zijlijn die niet langs de zijlijn hoeven te staan. De PvdA wil dat iedereen naar vermogen mee kan doen, door werk, door activiteiten te ontplooien, door de zorg te krijgen die het mogelijk maakt actief te blijven of actiever te worden.

De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat mensen in armoede leven, dat kinderen niet mee kunnen doen, niet regelmatig een warme maaltijd krijgen.

De dorpen centraal, de burgers vitaal: De PvdA wil passende en noodzakelijke voorzieningen voor de dorpen behouden, en dorpsgemeenschappen stimuleren (door overdracht van taken en bevoegdheden waar mogelijk, eerst als experiment, later meer) om zelf de zaken in hun dorp te regelen en met elkaar verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap.

Rheden is mooi en groen en moet dat blijven. Maar mooi is meer: mooi is dat iedereen meedoet, met werk, stage, opleiding of maatschappelijke activiteiten. Mooi is fijn wonen in een mooie omgeving, in een goed geïsoleerde, warme woning. Mooi is vooral ook dat we voor elkaar opkomen.

De overheid moet bij alles wat ze doet uitgaan van respect, voor burgers, niet alleen hun noden en behoeften, maar evenzeer hun kracht om zelf oplossingen te vinden en te maken: loslaten waar het kan, helpen waar het moet, en niet vanuit vaste regeltjes, maar vanuit het zoeken naar passende oplossingen. Voor burgers in de knel of met plannen, voor bedrijven met ambities: een probleem kan de aanleiding zijn, maar de oplossing zit hem in het vinden van uitdagingen.

Wat we hierboven beschreven heet ook wel: de “participatiesamenleving”. Ons hele verkiezingsprogramma is toegeschreven op participatie –iedereen- zo veel mogelijk, omdat dit precies is waar we voor staan en wat we belangrijk vinden!

En het moet ook nog allemaal betaald worden: we willen een solide gezonde begroting, waarin we de uitdagingen van de grote en ingewikkelde nieuwe taken die op de gemeenten afkomen (wonen, welzijn en zorg, jeugdzorg, werk voor hen die dat niet zelf kunnen regelen) op kunnen vangen en waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Klik hier om het gehele verkiezingsprogramma als pdf te downloaden.

Het ontwerp-verkiezingsprogramma vindt u hier.