Verkeer en vervoer

Bezuinigen is onvermijdelijk, en keuzes maken ook. Wij kiezen ervoor het geld te besteden aan die zaken die in ons verkiezingsprogramma vermeld staan. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij proberen om zo min mogelijk te bezuinigen op infrastructuur, zoals bezuinigen op wegenonderhoud. Immers, achterstallig wegenonderhoud leidt tot onveilige verkeerssituaties. Bovendien gaat achterstalligheid op de langere termijn alsnog geld kosten. En vergeet niet dat spoedreparaties meer geld kosten dan gepand regulier onderhoud!  Op dit moment zien we nog geen reden om extra te investeren in de verkeersinfrastructuur, simpelweg omdat dat nog niet nodig is en we dus ons geld liever aan andere zaken besteden.

We zien ook geen reden om overal, in alle dorpen, betaald parkeren in te voeren, al lijkt dat soms een oplossing voor de gemeente om gemakkelijk geld te verdienen!  Ieder dorp heeft een eigen specifieke parkeersituatie en verdient het om met maatwerk te worden behandeld. Soms leidt betaald parkeren tot een verschuiving van winkelend publiek naar andere winkelgebieden. Of leidt het tot overlast voor de buurten waar nog vrij geparkeerd kan worden. Dit zijn allemaal afwegingen die goed uitgezocht en gemaakt moeten worden voor een besluit wordt genomen. Afwegingen waar bewoners en ondernemers actief bij betrokken moeten worden.