Veiligheid

Het gevoel van veiligheid is van groot belang. Rheden is een veilige gemeente. Niettemin kunnen zich situaties voordoen waarbij mensen zich niet veilig voelen. Het is van belang dat gemeente en politie dan alert, effectief en passend reageren.

Een sterke PvdA gaat…

  • Bewoners de mogelijkheid geven mee te praten over keuzes die gemeente en politie maken. Zij kunnen goed inschatten welke verbeteringen in hun wijk belangrijk zijn.
  • Wijkbewoners invloed geven op de inzet van de wijkagent in hun wijk. Daarbij mag de politie als wederdienst van de wijkbewoners ondersteuning verwachten bij de aanpak van veiligheidsproblemen in hun wijk; al dan niet in de vorm van buurtpreventie
  • Met name in de avond en het weekend voor jongeren activiteiten organiseren, zodat er minder jongeren op straat zijn en overlast wordt beperkt.