Samenwerking met andere gemeenten

Rheden zal als gemeente de komende periode te maken krijgen met grote veranderingen. Naast het implementeren van de door het Rijk gewenste decentralisatie van taken, is ook de bestuurlijke schaalvergroting een thema. Wij zijn van mening dat er geen reden is voor een herindeling met andere gemeenten in de regio omdat de bestuurlijke kracht van Rheden voldoende is voor de komende jaren. Daarom gaat onze voorkeur uit naar een bestuurlijke schaalvergroting in de vorm van een netwerkverband met andere gemeenten, waarbij ons uitgangspunt is: lokaal waar het kan en regionaal waar nodig. Dit om zo veel mogelijk maatwerk te kunnen leveren aan de wensen van onze inwoners. Rheden blijft samenwerken met alle gemeenten in de Stadsregio Arnhem- Nijmegen. Op dat schaalniveau willen wij vooral afspraken maken over regionale economie, mobiliteit, duurzame energie, openbaar vervoer. Met de subregio Arnhem willen wij afspraken maken over zaken als de decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Sociale werkvoorziening, en wonen, sport, belastingen. .Samenwerkingsovereenkomsten aangaan met andere gemeenten hoeft uiteraard niet ten koste te gaan van de specifieke wensen van onze burgers. Wij willen de samenwerkingsovereenkomsten die we met andere gemeenten gaan sluiten zo inrichten dat het voor onze gemeente altijd mogelijk blijft om specifieke wensen van haar inwoners te blijven vervullen.

Wat we heel graag willen is –naar het voorbeeld van de Regionale Milieudiensten in sommige provincies – een netwerkorganisatie oprichten met andere gemeenten waarin we zelf doen wat we kunnen doen, en deskundigheid halen bij de samenwerking waar dat nodig is.

Wat willen we doen

We willen met andere gemeenten in de regio en Gelderland zo veel mogelijk een netwerkverband aangaan waarin we:

  • Lokaal doen wat kan en regionaal waar nodig;
  • De samenwerking mag niet ten koste gaan van de specifieke wensen van de inwoners van gemeente Rheden (de mogelijkheid om maatwerk te leveren moet blijven bestaan).