Samenwerking met andere gemeenten

De gemeente Rheden werkt samen met andere gemeenten. Uitgangspunt daarbij is dat de democratische legitimatie niet in het gedrang komt en lokaal gebeurt wat lokaal kan.