Samen

Samenwerken gaat alleen als je elkaar kent. Dat is gemakkelijker in een dorp dan op het niveau van de hele gemeente Rheden. Daarom zijn de wijk- en dorpshuizen zo belangrijk. Maar de PvdA wil verder gaan dan ze alleen steunen.

Wij vinden dat wijken en dorpen hun eigen budget krijgen, bijvoorbeeld voor investeringen in en het onderhoud van de groenvoorzieningen. ook moet het vanzelfsprekend worden dat de gemeente alles wat een dorp of wijk aan gaat, goed en open met de dorps- of wijkvereniging bespreekt.

Een sterke PvdA gaat..

  • Wijk- en dorpsverenigingen een eigen budget geven voor hun wijk of dorp
  • Scholing voor vrijwilligers laten organiseren