Jeugdzorg

Er zijn veel hulpverleners actief rondom gezinnen met problemen. Het is daardoor niet altijd duidelijk welke zorgverlener waarvoor verantwoordelijk is. Dit kan anders door: één gezin, één plan, één hulpverlener. Gezinnen met problemen moeten zo snel mogelijk geholpen worden.

Daarom moet de gemeente in de jeugdzorg voor goede preventie en effectieve samenwerking zorgen. Ieder kind moet de best mogelijke start krijgen in zijn of haar leven.

Een sterke PvdA gaat….

  • In de organisatie van ons jeugdbeleid samenwerking centraal stellen tussen alle partijen die zich bezighouden met de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen.
  • In de jeugdzorg een snelle intake en een snelle start van de behandeling realiseren. Wachtlijsten zijn onacceptabel.
  • Wettelijk niet-verplichte eigen bijdragen in de jeugdzorg afschaffen.
  • Voor een goede overgang zorgen naar volwasenenzorg (Wmo, VG, GGZ) als jongeren ook na hun 18e ondersteuning nodig hebben
  • De deskundigheid stimuleren van zorgverleners, onderwijzers, agenten en woningcorporaties op het gebied van: huiselijk geweld, kindermishandeling, eer-gerelateerd geweld, geweld tegen homo’s, loverboy-problematiek en radicalisering.
  • Peuterspeelzalen gratis toegankelijk maken en zorgen voor geschoold personeel
  • Krachtig bevorderen dat leerlingen de school verlaten met een diploma of een startkwalificatie, waarmee zij voldoende kansen op de arbeidsmarkt hebben.
  • Met scholen afspraken maken om spijbelen verder terug te dringen. En zorgen voor voldoende leerplichtambtenaren.
  • In alle dorpen het opzetten van jeugdcentra stimuleren. het liefst in de bestaande accomodaties zoals dorpshuizen. Dit ondersteund door jeugd- en jongeren medewerkers en jeugdcoaches. En in samenspraak met de bewoners.
  • De gemeente stimuleert de instelling van een jeugd- en jongerenraad.