Groen en Duurzaam

Rheden is een groene gemeente. En moet dat blijven! Groen voelt niet alleen goed, maar verbetert ook de luchtkwaliteit. Daarom beschermen wij als PvdA de waardevolle bossen en landschappen. En investeren we samen met de inwoners in openbaar groen en het onderhoud ervan. We bevorderen de duurzaamheid door te investeren in minder energie vragende voorzieningen zoals ledverlichting en nieuwe energie bronnen als zonnepanelen.

 

Een sterke PvdA gaat..

  • De gevolgen van klimaatverandering opvangen door gebieden in te richten voor waterberging. Wij gaan water- en groenvoorzieningen in de dorpscentra uitbreiden ter voorkoming van hittestress. Daarnaast zorgen we voor goede ontsluitingsmogelijkheden bij calamiteiten.
  • De bestaande woningvoorraad van Rheden energieneutraal maken. De gemeente moet daarvoor afspraken maken met de woningcorporaties en de grote particuliere verhuurders. Bovendien moet zij de woningbezitters hiervoor maximaal stimuleren
  • Een fonds oprichten voor woningbezitters waaruit leningen worden verstrekt met gunstige terugbetalingsvoorwaarden voor maatregelen om de duurzaamheid te verhogen.
  • Het openbaar vervoer stimuleren om te verduurzamen
  • Rheden op weg naar CO2 Neutraal doorzetten en samen met Duiven en Arnhem onderzoeken of de Beemd, IJsseloord of Duiven geschikt zijn om windmolens te plaatsten en zonnepanelen te installeren.
  • Zorgen dat in 2022 minimaal 20% van de Rhedense daken zonnepanelen en zonneboilers heeft. Als het dak hiervoor niet geschikt is, kan een groen dak worden gemaakt.
  • Met de basisscholen van Rheden afspraken maken om mee te doen aan het project Energieke School. Doel is de leerlingen bewust te maken van groene energie.
  • Voor uitbreiding van het aantal laadpalen zorgen.