Democratie

Democratie is meer dan eens per vier jaar je stem uitbrengen. Daarom moet de burger zo dicht mogelijk bij de overheid staan. En de burger moet meer zeggenschap krijgen over zijn eigen buurt.

Democratie is meer dan eens per vier jaar je stem uitbrengen.

Mensen verdienen zeggenschap

In een gezonde democratie moeten burgers invloed kunnen uitoefenen op het bestuur. Dat betekent dat mensen zeggenschap verdienen in zowel de buurt, op het werk en op school als op gemeentelijk, nationaal en Europees niveau. Daarom wil de PvdA overheidstaken zo dicht mogelijk bij de burgers organiseren. Tegelijk stimuleren we initiatieven waarmee inwoners van wijken en dorpen meer zeggenschap over hun eigen buurt krijgen en er zo een open en diverse samenleving ontstaat.

Democratie is meer dan eens per vier jaar je stem uitbrengen. We willen daarom experimenteren met nieuwe vormen van democratische betrokkenheid. De ervaringen met het raadgevend referendum worden hierin meegenomen. De PvdA is geen voorstander van een correctief referendum, wel van het raadplegend referendum. Tot slot willen we de positie van gemeenteraadsleden versterken, nu er door de decentralisaties meer taken van Rijkstaken naar de gemeenten zijn gegaan. Dat vraagt om een versterkte controle.