Door Marleen Noorland op 22 mei 2017

reactie Marleen Noorland op start verkiezingsprogramma

beste mensen,

Ik zit in een andere vergadering aanstaande woensdag dus wil ik op deze manier mijn betrokkenheid tonen met het overleg.

In de eerste plaats heel goed dat er enkele discussievragen ‘voorliggen’ zodat iedereen even kan nadenken en eigen mening kan vormen.

Thema’s die we als PvdA goed naar ons toe kunnen trekken zijn toch de onderdelen schuldhulpverlening, werk en inkomen, kortom het armoedebeleid van de gemeente. Reden: daar is nog een hoop in te winnen! Ik zie ons nu eenmaal niet het ‘rioolbesluit 2011’ herzien, zoals het CDA dat altijd doet.

Een tweede punt (en dat gaat in Rheden erg goed) is burgerparticipatie- concreet werk maken van een dorpshuis, een middelpunt van een dorp. Meedoen en meeleven en daardoor weer terug in het hart.

Een derde punt is misschien een beetje flauw: ik loop nu sinds 2010 dat ombudswerk te doen en ben heel concreet en praktisch met allerlei mensen in contact: daar mogen we best meer werk van maken (is zo gebeurt- eerst eens inventariseren waar al die PvdA ers nu zoal vrijwilligerswerk doen…). Dat geeft meteen weer wat ik vind rond het thema sociaal en zorgzaam Rheden; er kan best veel bij de gemeente, alleen moet je de weg weten. En die weten die 43000 inwoners echt niet: sterker nog: de uitvoerenden van de gemeente weten vaak niet eens de weg. Zoekplaatje! Voor de inwoners in Rheden moet volgens mij duidelijk zijn dat we willen helpen zoeken naar de juiste oplossingen. Lijkt me een mooi profiel.

Antwoord op vraag 3: wat we nodig hebben is één duidelijke smoel naar buiten toe. Wat ik nodig heb is meer onderlinge verbondenheid, ik zeg gezelligheid, rode cafés, themabesprekingen, echt elkaar bevragen en uitgebreide discussies. Ik ben van de harmonie en die mis ik hier. De leden in deze afdeling liggen  uit elkaar qua visie, beleving en ik heb begrepen dat niet veel mensen zich nog hard willen maken voor hetgeen ons bind: de PvdA. Dus wat is er nodig? Ik zou bijna zeggen een crisis, maar goed dat willen we niet.

Intussen zijn verschillende groepen bezig met het herijken/ bijstellen/ opnieuw formuleren van alles wat PvdA is.

Waar staan wij nou voor?

Wat leg je de (klein) kinderen uit over de PvdA over 20 jaar?

Groeten van Marleen

 

 

Daarnaast zijn we gericht op zoek naar antwoorden op de volgende vragen: 

  1. Op welke thema’s en actiepunten zouden we ons gedurende de resterende raadsperiode en in de campagne moeten focussen? 

Speerpunt: De huidige top 5 uit 2014 is de koers die nu in de raad wordt gevolgd en bevat nog steeds voor ons belangrijke onderwerpen. (Top 5 in de memo toegevoegd)  Vraag: Welke zijn nog actueel? Wat laten we los, wat voegen we toe? Of moeten we onze Top 5, alleen bijstellen, actualiseren en ze  aansprekender en actiever maken door de thema’s te  voorzien van concrete (5 over rood) acties  waarmee we onze doelen  willen bereiken? Voor de kiezer en onze leden wordt het dan misschien een stuk duidelijker  waar we de komende jaren voor  staan en gaan en waar we op aangesproken kunnen worden?

  1. Hoe sociaal of hoe zorgzaam wordt Rheden ervaren nu alle nieuwe taken en bezuinigingen in de gemeente en bij onze inwoners zijn neergedaald?

Speerpunt: Wat voor een gemeente willen wij eigenlijk voor onze inwoners?  Welke doelen hebben dan prioriteit? Welke onderwerpen zijn voor ons hard en welke zacht (mocht het ondanks alles toch tot coalitie onderhandeling komen)? Belangrijk is dan dat als we een sterk rood profiel willen neerzetten, dat we ook durven te benoemen wat minder aandacht  hoeft te krijgen, waar we even niet van zijn en deels overlaten aan de partijen die zich daar al flink op profileren.

3.Wat hebben we voor de komende raadsperiode en een rode campagne nodig. Speerpunt: De kennis zit bij onze inwoners  in de dorpen en de wijken, dus daar halen we op wat zij vinden dat er goed gaat of beter kan en wat zij van de PvdA verwachten!

Wat we verder nodig hebben is een solidaire betrokken afdeling waarin een prettige sfeer heerst en waar men in staat is met elkaar samen te werken aan de gestelde doelen. Door betrokken leden te mobiliseren, door de krachten te bundelen met de regio PvdA afdelingen, door het invliegen van JS.

Kortom met meer rood op straat en de stem van de burgers zijn succesvollere acties in de wijken of dorpen te organiseren. Een van de onderwerpen in de Top 5 is Burgerparticipatie, wij zijn voorstander van de meest optimale vorm,dit betekent ook als raad loslaten. De gemeente doet pogingen om burgerparticipatie vorm te geven maar bakt er tot nu toe  weinig van..

  • Actiepunt: bij calamiteiten, signalen van omvallende wijken of groepen (kwetsbare) mensen of ontwikkelingen die het  welzijn van bewoners raakt, komen we in actie en arrangeren we actief het gesprek. We kunnen luisteren en het bestuur en de raad informeren en bevragen welke rol de politiek er in kan spelen.

 

Vriendelijke groet,

Marleen Noorland

Marleen Noorland

Marleen Noorland

Marleen Noorland Coördinator van het Ombudsteam Gemeenteraadslid Lid van het gewestelijk bestuur Bereikbaar via email

Meer over Marleen Noorland