PvdA Fractie maakte geen afspraken vooraf

Door Goos Hageman op 19 november 2020

Deze week ontstond nogal wat commotie rond een uitgelekte e-mail van de VVD. De coalitiepartijen zouden samen afspraken hebben gemaakt om alle moties en amendementen van de oppositie te negeren. Niets van waar ! zegt fractievoorzitter Marleen Noorland van de PvdA. Er is geen sprake geweest van zo’n afspraak vooraf.

Wat is er aan de hand
Op de avond voor de raadsvergadering over de begroting 2021 zond VVD fractievoorzitter een email aan haar fractiegenoten. Daarin stelde ze dat “de coalitie tijdens de begrotingsbehandeling geen enkel oppositievoorstel zou steunen”. Helaas adresseerde ze het e-mailtje ook aan alle fractievoorzitters in de raad. Dat leidde tot grote commotie. GPRB liep zelfs uit protest weg uit de raadsvergadering. Uiteindelijk werd slechts één van de moties van de oppositie aangenomen met steun van de PvdA. De rest werd afgewezen.

Visie van de PvdA fractie
Marleen Noorland stelt dat de email van de VVD vooral voor eigen rekening is. “Een afspraak zoals die in de mail wordt gesuggereerd is nooit gemaakt! Marleen heeft dat ook in een interview met de Gelderlander duidelijk gemaakt. Sterker nog, wij zagen wel wat in enkele moties van bv. Groen Links. Helaas waren we het niet eens met de dekking daarvan. De SP motie hebben we graag ondersteund’

‘Samen’ is belangrijk
Marleen betreurt het dat de suggestie is gewekt dat de PvdA de voorstellen van de oppositie niet ondersteund. “Wij hechten juist aan een zo breed mogelijke raadsteun. Dat betekent dat je de oppositie vroegtijdig bij beleidsontwikkeling moet betrekken. Het proces rond het opstellen van de begroting 2021 is ook transparant geweest. Bovendien hebben wij de afgelopen twee jaar diverse oppositievoorstellen gesteund en zelfs samen met oppositiepartijen moties ingediend. En we hebben ook niet altijd meegestemd met moties van de coalitie. De PvdA fractie zoekt altijd naar de mogelijkheid om samen te werken waar dat mogelijk is”.

Hoe nu verder
Marleen: “Bij de oppositie is inmiddels bekend waar de PvdA in deze discussie staat. Wij zijn niet van de machtspolitiek, wij kijken naar mensen. Het laatste woord over de email is ook nog niet gesproken. Dit onderwerp staat nu op de coalitieagenda’. Daarbij zal de PvdA volgens Marleen ook nogmaals benadrukken dat samenwerking belangrijker is dan een vooraf gesloten coalitieblok.

Goos Hageman

Goos Hageman

Een leven lang een rood hart! Dat zit in je DNA. Ik ga voor solidariteit en eerlijk delen, maar ook voor mensen verheffen en in hun kracht zetten. Gelijke kansen op eerlijk werk en een fatsoenlijke zorg voor ieder. De burger als doel en niet als middel. En ik ben van verbinden. Samen kan het!

Meer over Goos Hageman