Samen de Armoede te lijf

Door Goos Hageman op 14 februari 2018

 Samen de Armoede te lijf

Werkconferenties leveren input voor verkiezingsprogramma

In Rheden groeien maar liefst ca.1200 kinderen in armoede op. Helaas worden niet al die kinderen door de instanties goed bereikt. Hoe kun je dat beter doen en welke concrete maatregelen zijn er nodig? Daarvoor organiseerde de PvdA Rheden in 2017 een verkiezingsbijeenkomst en een werkconferenties onder de titel ‘samen de armoede te lijf’. En wat bracht dat op? Beter afstemming tussen instanties en een groot aantal ideeën hoe het ‘Klijnsma-geld’ beter kan worden besteed. Veel van die ideeën zijn opgenomen in ons huidige verkiezingsprogramma.

Hoe kan het beter

Bij de aftrap in de Poort was toenmalige staatssecretaris Jetta Klijnsma aanwezig. Bij deze bijeenkomst waren ook kinderen en hun ouders aanwezig. De conferenties werden bijgewoond door een groot aantal instanties en organisaties die met het thema Armoede bij kinderen en jongeren bezig zijn. Zij stelden vast dat de niet alle kinderen en jongeren bereikt worden en dat de onderlinge samenwerking tussen organisaties te wensen over laat. Ze kennen elkaar vaak niet of weten elkaar niet te vinden. Dat betekent dat men een incompleet beeld heeft van het speelveld en de voorzieningen. Informatie-uitwisseling was dan ook een van de hoofddoelen van de conferentie.

Zichtbaar maken

Mensen lopen niet met hun armoede te koop; er is veel stille armoede. Deze mensen tijdig in beeld krijgen en houden is dus van groot belang. Dat betekent actief op zoek gaan! Kijk daarbij ook naar de groep werkende ZZP’ers en mensen met een (te) laag middeninkomen. Hiermee kun je voorkomen dat zij in de armoedeval terecht komen. En Peuterzalen en het basis en voortgezet onderwijs kunnen helpen in kaart te brengen wat de behoefte bij kinderen en jongeren is.

Aanbevelingen en resultaten

De conferenties leidden tot een groot aantal aanbevelingen. Een deel daarvan wordt inmiddels in de gemeente opgepakt Stichting Leergeld wordt door verbeterde communicatie nu beter bereikt. Dat leidt tot meer aanvragen om ondersteuning. En de gemeente Rheden stelde 150 kinderen in de gelegenheid een nieuw winter of zomerkleding pakket te bestellen. Van het Klijnsma-geld kunnen echter meer gezinnen met kinderen en jongeren geholpen worden. Andere ideeën: Neem een museumjaarkaart op in het minimabeleid, meer laptops zijn nodig en intermediairs bij het jeugdcultuurfonds etc. etc.

Klijnsma-geld beter besteden

De PvdA Rheden vindt dat het Klijnsma-geld veel beter moet worden besteed. Een groot deel daarvan is met toestemming van de raad in de algemene middelen verdwenen. Daar moet verandering in komen. In ons verkiezingsprogramma is dit een van de ‘speerpunten’ geworden. Kinderarmoede is tenslotte geen kinderspel!

Goos Hageman

Goos Hageman

Een leven lang een rood hart! Dat zit in je DNA. Ik ga voor solidariteit en eerlijk delen, maar ook voor mensen verheffen en in hun kracht zetten. Gelijke kansen op eerlijk werk en een fatsoenlijke zorg voor ieder. De burger als doel en niet als middel. En ik ben van verbinden. Samen kan het!

Meer over Goos Hageman