17 februari 2016, om 22:00 | Parkhuis De Steeg

Algemene Ledenvergadering

Agenda

Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 februari 2016

Mocht je vervoer nodig hebben van of naar de locatie, laat het ons dan weten.

Voorts is de afdeling weer op zoek naar actieve leden die graag hun steentje willen bijdragen:

– Webmaster (assistent)

– Kascommissieleden

– Congres afgevaardigden

– Gewestelijk afgevaardigden

– Ombudsteam leden

– Bestuursleden/ aspirant bestuursleden die graag meedenken en doen.

Meld je alvast aan!

 

Namens het bestuur, met hartelijke groet,  Sandra van Turnhout

06 15 08 59 55

smlvanturnhout@hotmail.com

Agenda:

1) Opening

2) Congres afgevaardigden

3) Gewestelijk afgevaardigden

4a) Jaarverslag financieel bestuur (Henk)

4b) Kascommissie benoemen/ kiezen

5) Jaarverslag financieel Fractie

6) Jaarverslag secretarieel Bestuur

7a) Jaarverslag secretarieel Fractie

7b) Wat speelt er nu in de gemeente?

8) Voortgangsgesprekken fractie (aankondiging)

9) NL doet 12/ 13 maart (Marleen)

PAUZE

10) Ouderenzorg en beschut wonen, informatie en gesprek (Marion en

uitgenodigde)

11) Wvttk

12) Afsluiting en borrel.